Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że komornik sądowy nie ma obowiązku odprowadzenia podatku VAT przy licytacyjnej sprzedaży nieruchomości będącej własnością dłużnika, jeżeli transakcja korzysta ze zwolnienia z podatku VAT.

Sprzedaż licytowanej nieruchomości, a VAT

Dłużnik prowadzi działalność wynajmu nieruchomości. Umowa najmu została zawarta z określoną firmą w 2015 roku. Dłużnik jest podatnikiem VAT, ale nie miał prawa do odliczenia VAT od zakupu nieruchomości. Dłużnik zakupił nieruchomość w 2008 roku i przeprowadził prace modernizacyjne w 2009 roku. Nie dokonywał ulepszeń, które pozwalały na odliczenie podatku VAT w ciągu ostatnich dwóch lat. Wnioskodawczyni skierowała pytanie do KIS czy od przedstawionej nieruchomości należy obliczyć i odprowadzić podatek VAT oraz czy komornik sądowy ma obowiązek dokonania takiego obliczenia i odprowadzenia podatku VAT przy sprzedaży licytacyjnej nieruchomości? Podatniczka uważa, że ma obowiązek obliczenia i odprowadzenia podatku VAT oraz pomniejszenia należnej kwoty o naliczony podatek VAT.

KIS: komornik sądowy nie ma obowiązku odprowadzania podatku VAT

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawczynię jest błędne. Organ podatkowy stwierdził, że komornik sądowy nie ma obowiązku odprowadzenia podatku VAT, jeżeli transakcja korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. KIS wskazała, że dla uznania danego podmiotu za płatnika podatku VAT, musi on prowadzić działalność gospodarczą. Komornik sądowy, który prowadzi licytacyjną sprzedaż nieruchomości, jest uznawany za płatnika VAT, jednak w przypadku transakcji korzysta ona ze zwolnienia.

Organ podatkowy wskazał, że transakcja korzysta ze zwolnienia z zapłaty podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Przepis odnosi się do dostaw nieruchomości gruntowych oraz budynków w określonych sytuacjach, takich jak spełnienie kryteriów związanych z ulepszeniami budynku oraz brakiem dokonywania ulepszeń w ciągu ostatnich dwóch lat. KIS uznała, że sprzedaż nieruchomości (biurowego i hal magazynowych) nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ nie jest to pierwsze zasiedlenie, a jednocześnie nie został przekroczony limit 30% wartości początkowej przy poniesionych wydatkach na ulepszenie nieruchomości.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-2.4012.354.2022.1.JO