Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że inwestowanie posiadanych przez uczelnię wyższą środków pieniężnych, pochodzących z prowadzonej działalności w nabycie jednostek funduszu działającego na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT).

Inwestycje niepublicznej uczelni wyższej w fundusze inwestycyjne a kwestia opodatkowania

Wnioskodawcą jest niepubliczna uczelnia wyższa działająca na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Aby maksymalnie efektywnie wykorzystać zdobyte na realizacji celów statutowych środki, wnioskodawca zamierza inwestować je, między innymi przez zakup certyfikatów inwestycyjnych (nazywanych dalej "jednostki") związanych z zamkniętym funduszem inwestycyjnym (określanym dalej jako "fundusz").

Po finalizacji inwestycji w fundusz, środki finansowe uzyskane z tej inwestycji, czyli zwrot zainwestowanych w jednostki funduszu środków oraz ewentualne zyski, zostaną przelane z powrotem na konto bankowe wnioskodawcy. Te środki nadal będą przeznaczone na realizację celów statutowych wnioskodawcy.

W związku z powyższym, wnioskodawca złożył do KIS wniosek o wydanie interpretacji podatkowej dotyczącej zwolnienia z opodatkowania dla dochodu z działalności lokowanego w nabycie jednostek funduszu. Zdaniem wnioskodawcy, dochód z działalności wnioskodawcy lokowany w nabycie jednostek funduszu będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania.

KIS potwierdziła stanowisko wnioskodawcy

KIS potwierdziła stanowisko wnioskodawcy, powołując się na przepisy ustawy o CIT oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Organ uzasadnił, że dochód wnioskodawcy, przeznaczony na cele statutowe, może być zwolniony opodatkowania na podstawie art. 17 ustawy o CIT. KIS zwróciła uwagę, że aby skorzystać z tego zwolnienia, cele statutowe muszą być precyzyjnie i jednoznacznie określone w statucie. Ponadto, dochód musi być przeznaczony i faktycznie wydatkowany na te cele. Organ podatkowy potwierdził, że wnioskodawca spełnia te kryteria, dzięki czemu jego dochody z inwestycji w jednostki funduszu są zwolnione z opodatkowania CIT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.409.2022.1.BS