Dyrektor KIS potwierdził, że członkowie zarządu, korzystając z powierzonych Im samochodów w celu dojazdu z miejsca garażowania/parkowania do siedziby spółki i z powrotem, nie uzyskują przychodu z działalności wykonywanej osobiście, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Członkowie zarządu spółki korzystają z samochodów służbowych

Podatnik, który jest członkiem zarządu spółki akcyjnej, zapytał, czy korzystając z samochodu służbowego do dojazdu z miejsca garażowania/parkowania do siedziby spółki i z powrotem, uzyskuje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W opisie stanu faktycznego podatnik wskazał, że spółka akcyjna zawarła z członkami zarządu umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. Na podstawie tych umów członkowie zarządu są zobowiązani do świadczenia usług z należytą starannością, sumiennością i profesjonalizmem, z zachowaniem lojalności wobec spółki i dbałości o jej interesy. Członkowie zarządu korzystają z samochodów służbowych, które stanowią mienie spółki, na podstawie umowy na użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych. Zgodnie z instrukcją wewnętrzną, członkowie zarządu mają prawo korzystać z pojazdu do przejazdów służbowych, w tym codziennego dojazdu do pracy i powrotu do miejsca zamieszkania.

Nie generuje przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT

W odpowiedzi na pytanie podatnika, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) stwierdził, że korzystanie z samochodu służbowego przez członków zarządu spółki akcyjnej w celu dojazdu z miejsca garażowania/parkowania do siedziby spółki i z powrotem nie generuje przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Organ uzasadnił to tym, że korzystanie z samochodu służbowego i wyznaczenie miejsca garażowania/parkowania w miejscu zamieszkania zapewnia stałą gotowość do realizacji zadań służbowych i jest wyrazem dbałości o powierzone mienie.

"Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego wykorzystywanie samochodów służbowych przez członków Zarządu Spółki w celu dojazdu do pracy i powrotu do miejsca zamieszkania następuje w celu wykonywania zadań służbowych. Charakter pełnionej funkcji i wykonywanych czynności wymaga od członków Zarządu Spółki stałej mobilności.

Ponadto, na podstawie zawartej ze Spółką umowy są Oni zobowiązaniu do właściwego zabezpieczenia pojazdu przed jego uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą, w szczególności zabezpieczenia samochodu przed dostępem osób nieuprawnionych, garażowania/parkowania samochodu w miejscu zamieszkania." - wskazał organ.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją indywidualną, członkowie zarządu spółki akcyjnej nie uzyskują przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdy korzystają z samochodu służbowego do dojazdu z miejsca garażowania/parkowania do siedziby spółki i z powrotem.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.487.2022.1.GG