Dyrektor KIS potwierdził, że darowizna całego przedsiębiorstwa, którą planuje Wnioskodawca, w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie będzie dla opodatkowana podatkiem PIT.

Darowizna całego przedsiębiorstwa

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej od 1997 r. Planuje zakończyć prowadzenie tej działalności i przekazać całe przedsiębiorstwo swojemu synowi w drodze umowy darowizny. Przedsiębiorstwo obejmuje m.in. maszyny, urządzenia, budynek i myjnię samochodową. Nieruchomość, na której znajduje się przedsiębiorstwo, jest majątkiem osobistym żony Wnioskodawcy. Oboje małżonkowie zamierzają przekazać nieruchomość wraz z przedsiębiorstwem na rzecz syna.

Wnioskodawca zapytał: Czy darowizna całego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego będzie podlegała u Wnioskodawcy, który jest darczyńcą, podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

Darowizna jest czynnością nieodpłatną i nie powoduje powstania przychodu

W odpowiedzi na pytanie Wnioskodawcy, Dyrektor KIS stwierdził, że planowana darowizna przedsiębiorstwa nie będzie podlegać podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Zdaniem organu, choć przedsiębiorstwo ma określoną wartość, to ponieważ darowizna jest nieodpłatna, Wnioskodawca nie osiągnie żadnego przychodu. Ponadto, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie mają zastosowania do przychodów podlegających przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. W związku z tym, planowana darowizna nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

"Dla Pana (darczyńcy) darowizna przedsiębiorstwa nie jest zatem czynnością, do której mają zastosowanie przepisy o podatku od spadków i darowizn, a brak opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych – po Pana stronie – wynika, jak wskazano, z tego, że darowizna jest czynnością nieodpłatną i nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące przepisy prawa stwierdzić należy, że darowizna przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie będzie podlegała u Pana, który jest darczyńcą, podatkowi dochodowemu od osób fizycznych." - wskazał organ.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją, darowizna przedsiębiorstwa nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy. Oznacza to, że Wnioskodawca nie będzie musiał odprowadzać podatku od tej darowizny.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 31 sierpnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.510.2022.2.MS