Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że szpital działający jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów dokonywanych w ramach projektu służącego wyłącznie działalności zwolnionej od podatku VAT.

Zakupione towary w ramach projektu, a VAT

Wnioskodawcą jest szpital, który świadczy usługi w zakresie opieki medycznej. Szpital realizuje projekt mający na celu poprawę obszaru reagowania i leczenia w zakresie chorób zakaźnych. Projekt ten jest finansowany ze środków programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020. Projekt obejmuje wiele działań, takich jak modernizacja oddziału chorób zakaźnych, zakup sprzętu medycznego i technicznego, a także inne niezbędne wydatki. Wnioskodawca zadał pytanie KIS czy istnieje możliwość częściowego lub całkowitego odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów dokonywanych w ramach projektu, który służy wyłącznie działalności zwolnionej od podatku VAT?

Wnioskodawca jest zdania, że zakupy w ramach projektu służą jedynie działalności zwolnionej od podatku VAT. W związku z tym, szpital nie będzie mógł odliczyć podatku VAT od tych zakupów, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

KIS: działalność zwolniona z VAT uniemożliwia odliczenie podatku

Według KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. W opinii organu podatkowego w przypadku zakupów dokonywanych w ramach projektu służącego wyłącznie działalności zwolnionej od podatku VAT, szpital nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT. Organ podatkowy oparł swoje stanowisko na art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, który mówi, że prawo do odliczenia podatku VAT przysługuje podatnikowi tylko wtedy, gdy towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku, gdy zakupy są związane wyłącznie z działalnością zwolnioną od VAT, nie można dokonać odliczenia podatku.

KIS szczegółowo wyjaśniła, że towary i usługi zakupione w ramach projektu mają na celu poprawę i wzmocnienie systemu reagowania i leczenia w zakresie chorób zakaźnych, co wpisuje się jako działalność zwolniona od podatku VAT. W związku z tym, podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-2.4012.431.2022.1.AS