Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że brak daty sprzedaży na fakturze oraz wykazywaniu przychodu i podatku należnego na zasadach ogólnych jest zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

Wystawiona faktura, a data sprzedaży

Wnioskodawcą jest spółka, która planuje wystawić fakturę dotyczącą dostawy sprzętu medycznego zgodnie z przepisem art. 106i ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Data dokładnej sprzedaży nie była znana w chwili wystawienia faktury. Spółka zamierza wykazywać przychód i podatek należny na zasadach ogólnych, tj. w dacie faktycznej dostawy towarów lub otrzymania płatności.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS Czy spółka działa zgodnie z przepisami, nie podając daty sprzedaży na fakturze, jeśli data ta jest nieznana w momencie wystawienia faktury, i czy poprawnie wykaże podatek należny za fakturę i dostawę w późniejszym czasie? Spółka uważa, że prawidłowo postąpi nie wykazując daty sprzedaży na fakturze.

KIS: istnieje możliwość braku daty sprzedaży na fakturze

Według KIS, stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Organ uznał, że spółka postępuje prawidłowo, nie wskazując daty sprzedaży na fakturze, jeśli w dniu jej wystawienia data ta nie jest jeszcze spółce znana. Obowiązek podatkowy z tytułu dostawy sprzętu medycznego powstaje na zasadach ogólnych, czyli z chwilą dokonania dostawy towarów, chyba że przed dostawą spółka otrzymała już całość lub część zapłaty. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty.

Organ zaznaczył, że przepisy nie wymagają wskazywania daty dostawy towarów na fakturze VAT, jeśli ta data nie jest znana w momencie wystawienia faktury. W takiej sytuacji wystarcza jedynie podanie daty wystawienia faktury. KIS podkreśliła, że obowiązek podatkowy z tytułu dostawy sprzętu medycznego powstaje zgodnie z ogólną zasadą, tj. w chwili dokonania dostawy, czyli w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania tym sprzętem jak właściciel. Jeśli jednak zapłata za dostawę następuje przed faktyczną dostawą, to obowiązek podatkowy powstaje w chwili otrzymania zapłaty, w części dotyczącej otrzymanej kwoty. W przypadku, gdy data dostawy nie jest znana w momencie wystawienia faktury, nie ma obowiązku wskazywania tej daty na fakturze. Jedynie data wystawienia faktury musi być uwzględniona.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 27 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.363.2022.2.KP