Dyrektor KIS potwierdził, że w przypadku produkcji produktów, polegającej na przetwórstwie mleka, pochodzącego z własnego gospodarstwa, do uzyskiwanych przychodów zastosowanie będzie miało zwolnienie podatkowe zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przetwórstwo mleka i wyrób serów

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa mleka i wyrobu serów. Dodatkowo posiada gospodarstwo rolne, na którym hoduje bydło i pozyskuje mleko. Produkty przetworzone z tego mleka są sprzedawane zarówno hurtowo, jak i detalicznie.

Wnioskodawca zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z pytaniem: Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym dochody korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Dochody podlegają zwolnieniu w PIT

W odpowiedzi na zapytanie podatnika, Dyrektor KIS stwierdził, że dochody uzyskiwane z przetwórstwa mleka pochodzącego z własnego gospodarstwa podlegają zwolnieniu podatkowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, wolne od podatku dochodowego są dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych, które pochodzą z własnej uprawy lub hodowli i zostały przetworzone sposobem przemysłowym, przy czym przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt.

"Mając na uwadze opis stanu faktycznego oraz powołane wyżej przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że do przychodów ze sprzedaży sera i innych produktów mlecznych wytwarzanych z mleka krowiego pochodzącego wyłącznie z własnej hodowli krów znajdzie zastosowanie zwolnienie podatkowe zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjmując bowiem, że produkowany ser oraz inne wyroby mleczne powstają na skutek przerabiania mleka pochodzącego z własnego gospodarstwa sposobem przemysłowym, stwierdzić należy, że dochody z tytułu sprzedaży sera będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych." - wskazał organ.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją, dochody uzyskiwane przez podatnika z przetwórstwa mleka pochodzącego z własnego gospodarstwa podlegają zwolnieniu podatkowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że podatnik nie musi płacić podatku dochodowego od tych dochodów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.529.2022.1.MAP