Dyrektor KIS potwierdził, że przychody uzyskiwane ze świadczenia w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 74.90.20.0 – Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane, będą opodatkowane stawką 8,5% ryczałtu, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Analityk biznesowy w branży IT, a stawka ryczałtu

Podatnik zwrócił się do organu z prośbą o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczących prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

W lipcu bieżącego roku Wnioskodawca rozpoczął jednoosobową działalność gospodarczą jako analityk biznesowy w branży IT. Podatnik jest kontraktorem dla polskiej firmy, która świadczy usługi dla innej polskiej firmy. Jego działalność obejmuje zbieranie wymagań dotyczących zmian w systemach i procesach, opisywanie tych zmian, omawianie zakresu zmiany oraz przygotowywanie makiet wizualnych rozwiązań. Dodatkowo może zajmować się rozwijaniem oprogramowania, chociaż nie posiada wiedzy i kompetencji związanych z programowaniem. Podatnik wybrał formę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w stawce 8,5%, ponieważ założył, że jego działalność nie jest związana z programowaniem.

W celu rozwiania wszelkich wątpliwości, podatnik zadał pytanie: Czy ryczałt w stawce 8,5% jest odpowiedni dla Pani działalności?

Zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych usług

Dyrektor KIS odpowiedział na zapytanie podatnika i stwierdził, że podatnikowi przysługuje prawo do zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w stawce 8,5%. Organ powołał się na informacje dostarczone przez podatnika dotyczące charakteru jego działalności oraz klasyfikację usług pod symbolem PKWiU 74.90.20.0. - "Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane". Organ stwierdził, że działalność podatnika nie podlega wyłączeniom zawartym w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, co oznacza, że podatnik może skorzystać z ryczałtu w stawce 8,5%. Organ uwzględnił również informację, że praca Wnioskodawcy, jako analityka biznesowego, nie jest związana z programowaniem, tworzeniem kodu ani doradztwem w zakresie oprogramowania.

"Na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz treści wniosku stwierdzam, że przychody uzyskiwane przez Panią ze świadczenia w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 74.90.20.0 – (Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane), będą opodatkowane stawką 8,5%, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zastrzec jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Panią usług jest prawidłowe wyłącznie, jeżeli faktycznie nie będzie Pani uzyskiwała przychodów ze świadczenia innych usług wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy, do których to usług przypisana jest inna stawka ryczałtu oraz nie wykonuje Pani usług wyłączających z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych." - wskazał organ.

Podsumowanie

Podatnik uzyskał potwierdzenie, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w stawce 8,5% jest odpowiedni dla jego działalności. Zastosowanie tego rodzaju opodatkowania umożliwia podatnikowi prostsze i bardziej przewidywalne rozliczanie się z podatku.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 21 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.740.2022.3.BS