Dyrektor KIS potwierdził, że komponowanie i produkcję swojej autorskiej muzyki Wnioskodawca może traktować jako działalność wytwórczą i do osiąganych przychodów z wykonywania tego rodzaju działalności stosować stawkę 5,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych osiąganych przez osoby fizyczne.

Tworzenie i sprzedaż autorskich podkładów muzycznych

Wnioskodawca jest muzykiem i od 2020 r. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na tworzeniu i sprzedaży autorskich podkładów muzycznych w formie plików mp3 przez Internet.

Dotychczas opodatkowywał swoje przychody zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 17%. Zainteresowany zwrócił się z pytaniem, czy może opodatkować swoje przychody stawką 5,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako działalność wytwórczą.

Stawka 5,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Według interpretacji Dyrektora KIS, Wnioskodawca może traktować swoją działalność jako działalność wytwórczą i opodatkować przychody stawką 5,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Działalność wytwórcza oznacza działalność prowadzoną przez podatnika, w wyniku której powstają nowe wyroby. Ma to miejsce w tej sprawie, ponieważ Wnioskodawca sam tworzy krótkie utwory muzyczne i autorskie podkłady muzyczne. Nie zajmuje się sprzedażą piosenek innych producentów, nie handluje licencjami, ani prawami autorskimi oraz nie świadczy żadnych usług.

"Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, komponowanie i produkcja swojej autorskiej muzyki spełnia definicję działalności wytwórczej, o której mowa w przepisach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tym samym przychody uzyskiwane przez Pana z wykonywania działalności gospodarczej, polegającej na komponowaniu i produkcji swojej autorskiej muzyki, będą opodatkowane 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wnioskodawca może opodatkować swoje przychody stawką 5,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako działalność wytwórczą.

Dla zainteresowanego oznacza to niższe obciążenie podatkowe, co może wpływać korzystnie na jego działalność gospodarczą.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.610.2022.2.ISL