Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że spółka świadcząca usługi psychoterapeutyczne spełnia warunki do zwolnienia z podatku VAT.

Świadczenie usług psychoterapeutycznych, a zwolnienie z VAT

Wnioskodawcą jest spółka, która oferuje różnorodne usługi psychoterapeutyczne i terapeutyczne, głównie na oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych. Spółka zatrudnia pracownika z odpowiednimi kwalifikacjami, który uczestniczy w akredytowanym kursie psychoterapeutycznym. Usługi mają na celu profilaktykę i poprawę zdrowia psychicznego pacjentów. Usługi świadczone przez spółkę obejmują konsultacje psychologiczne, terapie indywidualne oraz grupowe dla klientów indywidualnych, którzy mają problemy związane z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak zaburzenia lękowe, depresja, zespół stresu pourazowego, nerwica, zaburzenia osobowości.

Konsultacje psychologiczne pomagają ustalić kierunek dalszej pomocy psychologicznej, terapie indywidualne mają na celu niwelowanie zaburzeń psychicznych i poprawę jakości życia emocjonalnego klientów, a terapie grupowe to cykl spotkań terapeutycznych z grupą osób, które borykają się z podobnymi problemami. Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy spełnił warunki do skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT? Wnioskodawca argumentuje, że świadczone przez spółkę usługi psychoterapeutyczne są formą opieki medycznej i powinny być zwolnione z podatku VAT.

KIS: zwolnienie z VAT dla usług psychoterapeutycznych

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że pracownik spółki, który jest psychoterapeutą, spełnia wymagane kryteria i jest osobą uprawnioną do świadczenia usług w ramach zawodów medycznych. KIS stwierdziła, że usługi psychoterapeutyczne świadczone przez pracownika spółki są zwolnione z podatku VAT. Organ podatkowy uznał, że osoba wykonująca zawód psychoterapeuty spełnia wymagane kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny. Organ podatkowy powołał się na rozporządzenie ministra zdrowia, który określa warunki, jakie musi spełniać osoba, aby uzyskać certyfikat psychoterapeuty. Osoba taka musi mieć odpowiednie wykształcenie (np. lekarza, magistra pielęgniarstwa, magistra psychologii) oraz ukończyć specjalistyczne podyplomowe szkolenie z zakresu psychoterapii. W momencie wykonywania usług psychoterapeutycznych, taka osoba musi również pracować pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty.

KIS podkreśliła, że status osoby wykonującej zawód medyczny nie jest ograniczony tylko do zawodów medycznych uregulowanych w odrębnych aktach prawnych, ale obejmuje również zawody, dla których nie zostały określone osobne przepisy. Organ przyjął, że psychoterapeuta został uznany za osobę wykonującą zawód medyczny.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.367.2023.2.ASZ