Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że w przypadku wynajmu i użyczenia pomieszczeń przez miasto korzystające z energii z paneli fotowoltaicznych, nie dochodzi do obowiązku rozliczenia akcyzy od zużytej energii elektrycznej.

Akcyza przy wynajmie i użyczeniu pomieszczeń przez miasto

Miasto na prawach powiatu, działające w ramach ustawy o samorządzie powiatowym oraz gminnym, utworzyło jednostki organizacyjne, w tym szkoły, przedszkola czy ośrodek pomocy społecznej. Panele fotowoltaiczne zainstalowane na niektórych budynkach miasta dostarczają energii, jednak ich moc oraz suma mocy wszystkich paneli nie przekracza 1 MW. Miasto nie posiada koncesji na działania związane z energią elektryczną i korzysta z energii fotowoltaicznej zakupionej u dostawcy.

Wnioskodawca chciał dowiedzieć się, czy miasto korzysta ze zwolnienia od akcyzy przy wynajmie i użyczeniu pomieszczeń, w których wykorzystywana jest energia z paneli fotowoltaicznych.

Według wnioskodawcy miasto korzysta ze zwolnienia od akcyzy na energię z paneli przy obu formach udostępnienia pomieszczeń.

Stanowisko organu podatkowego

Analizując stanowisko wnioskodawcy, organ podatkowy wskazuje, że przy wynajmie pomieszczeń w budynkach z panelami fotowoltaicznymi, miasto może korzystać ze zwolnienia od akcyzy, jeśli energia jest wykorzystywana w związku z wynajmem. Podobnie jest w przypadku użyczenia pomieszczeń. Ważne jest, by miasto mogło udowodnić, że energia z paneli jest używana w związku z tymi czynnościami.

Podsumowując KIS stwierdziła, że miasto może korzystać z przewidzianego zwolnienia, jeśli dostarczy odpowiednie dowody i dokumentację. Organ podatkowy odwołał się do przepisów dotyczących opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, wskazując, że nie ma obowiązku zapłaty podatku w przypadku opisanych okoliczności.

Żródło: W zakresie zastosowania zwolnienia od akcyzy i obowiązku zapłaty podatku akcyzowego od energii elektrycznej wywarzanej w instalacjach odnawialnego źró... - Interpretacja - 0111-KDIB3-3.4013.228.2023.1.MPU