Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że wydatki na składki ubezpieczenia na życie dla członka zarządu mogą być uznane jako koszty uzyskania przychodów dla spółki.

Ubezpieczenie na życie, a koszt uzyskania przychodu

Wnioskodawcą jest spółka działająca w branży wydobycia kruszywa wapiennego. Spółka planuje zawarcie ubezpieczenia na życie dla swojego jedynego członka zarządu. Ubezpieczenie jest produktem kompleksowym, łączącym ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym. Członek zarządu spółki jest kluczową osobą w firmie, odpowiedzialną za reprezentowanie jej na zewnątrz, w tym w trakcie podróży służbowych. Ubezpieczenie ma na celu zabezpieczenie interesów firmy, ponieważ członek zarządu odgrywa kluczową rolę w jej działalności. Podatnik skierował pytanie do KIS czy wydatki na składki ubezpieczenia na życie dla członka zarządu stanowią koszty uzyskania przychodów dla spółki?

Spółka argumentuje, że wydatki są racjonalne i gospodarczo uzasadnione, służą osiągnięciu przychodów oraz stabilizacji funkcjonowania firmy.

KIS: składki ubezpieczenia na życie członka zarządu to koszty podatkowe

KIS stwierdziła, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Organ uznał, że składki na ubezpieczenie na życie członka zarządu mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów. KIS podkreśliła, że kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, o ile nie są wyłączone z kosztów na podstawie innych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Według organu wydatki na ubezpieczenie na życie członka zarządu zostały poniesione w celu zabezpieczenia interesów spółki, która jest zależna od jego strategicznych działań, reprezentacji firmy oraz częstych podróży służbowych.

Organ zaznaczył, że ubezpieczenie na życie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i stabilizacji w przypadku nieprzewidywanych sytuacji, takich jak wypadek podczas podróży służbowych czy inne ryzyka, które mogą wpłynąć na działalność firmy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.72.2022.2.KW