Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że przychody uzyskane przez spółkę ze sprzedaży palet, wykorzystywanych do składowania, magazynowania i transportu towarów, nie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych.

Sprzedaż palet, a zwolnienie z zapłaty CIT

Wnioskodawcą jest spółka, która uzyskała decyzję o wsparciu na określoną działalność związaną z produkcją opakowań i innych usług pokrewnych. Jednakże, w ramach procesu produkcyjnego, spółka korzysta z palet do składowania, magazynowania, zabezpieczania i transportu swoich wyrobów. Przychody uzyskane przez spółkę ze sprzedaży palet, które służą do składowania, magazynowania i transportowania wyrobów, można uznać za nierozerwalnie związaną część procesu produkcyjnego i logistycznego spółki. Palety są nieodłącznym narzędziem, które umożliwiają zachowanie ekonomiki przestrzennej i właściwe zabezpieczenie towarów. Spółka nie prowadzi osobnej działalności w zakresie sprzedaży palet, a palety są używane wyłącznie w kontekście produkcji i dostawy swoich wyrobów. Sprzedaż palet stanowi działalność pomocniczą i niezbywalnie związaną z produkcją opakowań, która jest objęta zwolnieniem na mocy decyzji o wsparciu.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy przychody uzyskane ze sprzedaży palet podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych? Spółka uważa, że palety są integralnym elementem procesu produkcyjnego i logistycznego, i zatem ich sprzedaż powinna podlegać zwolnieniu podatkowemu.

KIS: sprzedaż palet nie podlega zwolnieniu z zapłaty CIT

KIS stwierdziła, że stanowisko spółki jest błędne. KIS uznała, że przychody ze sprzedaży palet nie podlegają zwolnieniu, ponieważ nie są one objęte decyzją o wsparciu. Według interpretacji organu podatkowego, dochody uzyskane przez spółkę ze sprzedaży palet nie podlegają zwolnieniu z CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT, ponieważ nie można ich uznać za dochody pochodzące z realizacji nowej inwestycji, a ponadto nie zostały one wymienione w decyzji o wsparciu nowych inwestycji.

Organ zaznaczył, że przepisy ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (ustawa o WNI) przewidują zwolnienie z CIT tylko dla dochodów pochodzących z działalności gospodarczej związanej bezpośrednio z realizacją nowej inwestycji, która jest objęta decyzją o wsparciu nowych inwestycji. Palety, choć są używane w procesie składowania, magazynowania i transportu produktów spółki, nie można uznać za integralną część inwestycji.