Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że wnioskodawca, będący podatnikiem CIT, jest uprawniony do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów wartości emisyjnej akcji objętych w zamian za aport, w przypadku zbycia przedmiotu aportu.

Cena emisyjna akcji, a koszt uzyskania przychodu

Wnioskodawcą jest polska spółka akcyjna, działająca jako inwestor i oferująca instrumenty rozwojowe dla przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Podjęto decyzję o zmianie statutu spółki oraz podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji. Skarb Państwa objął wszystkie nowe akcje w zamian za wkład niepieniężny, którym były obligacje skarbowe. Część tych obligacji została sprzedana lub wniesiona do powiązanego funduszu.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS w jakiej wysokości wnioskodawca powinien rozpoznawać koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia obligacji skarbowych będących przedmiotem aportu? Wnioskodawca argumentuje, że kosztem uzyskania przychodu powinna być wartość emisyjna akcji objętych za aport, tj. wartość obligacji skarbowych w momencie ich aportu.

KIS: wartość emisyjna akcji objętych za aport jest kosztem podatkowym

KIS stwierdziła, że zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że kosztem uzyskania przychodu może być wartość emisyjna akcji objętych za aport. Wartość emisyjna tych akcji, czyli suma wartości nominalnej udziałów i agio (nadwyżki nad wartością nominalną), może być uznana za koszt podatkowy w przypadku późniejszego zbycia przedmiotu aportu. KIS zaznaczyła, że istnieje pewne ograniczenie, ponieważ wartość ta nie może być większa niż wartość rynkowa przedmiotu aportu. Wartość rynkowa stanowi górną granicę, którą można uznać za koszt uzyskania przychodów w przypadku zbycia tych składników majątku

Podsumowując, wnioskodawca ma prawo uwzględnić wartość emisyjną akcji wydanych w zamian za aport jako koszt uzyskania przychodów w przypadku ewentualnego przyszłego zbycia tych akcji, pod warunkiem, że nie przewyższa ona wartości rynkowej przedmiotu aportu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 26 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.78.2022.1.SP