Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wydatki na aplikację radcowską i zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, które zostały poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tej działalności.

Aplikacja radcowska jako koszt uzyskania przychodu

W latach 2018-2021 wnioskodawca odbył aplikację radcowską, zdobywając w maju 2022 r. po pozytywnym wyniku egzaminu radcowskiego uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego . Został wpisany na listę radców prawnych w lipcu tego samego roku, i prowadzi kancelarię radcowską od września 2022 r.

Wnioskodawca zapytał, czy wydatki poniesione w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej kancelarii radcowskiej.

Wnioskodawca uważał, że wydatki poniesione na uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego są kosztami uzyskania przychodów. Argumentował, że koszty te powinny zostać uznane za koszty uzyskania przychodów w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej jako radca prawny, ponieważ są one niezbędne dla osiągnięcia przychodów z tej działalności.

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy nie podzielił stanowiska wnioskodawcy, uznając, że wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

KIS stwierdziła, że wydatki te były poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej i były związane ze zdobyciem kwalifikacji zawodowych, a nie z osiągnięciem przychodów ze źródła działalności gospodarczej. Organ podatkowy wyjaśnił, że wydatki tego rodzaju nie mogą być uznawane za koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli źródło przychodów jakim jest działalność gospodarcza jeszcze nie istnieje.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.769.2022.2.MJ