Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) spółka będąca mikroprzedsiębiorcą zgodnie z ustawą prawo przedsiębiorców, może sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych nie uwzględniając analizy porównawczej ani analizy zgodności.

Analiza porównawcza w dokumentacji cen transferowych

Wnioskodawcą jest spółka, która jest polskim rezydentem podatkowym, a jej jedynym wspólnikiem jest spółka z siedzibą w Luksemburgu. Spółka zawarła transakcje kontrolowane ze wspólnikiem, w tym udzielenie pożyczki przez wspólnika na rzecz spółki. Spółka jest zobowiązana do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Spółka posiada status mikroprzedsiębiorcy. Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy lokalna dokumentacja cen transferowych sporządzana przez spółkę może nie zawierać analizy porównawczej ani analizy zgodności? Spółka jest zdania, że jej dokumentacja cen transferowych nie musi zawierać analizy porównawczej ani analizy zgodności.

KIS: spółka może sporządzić uproszczoną dokumentację cen transferowych

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. W opinii organu podatkowego spółka jako mikroprzedsiębiorca może sporządzić uproszczoną dokumentację cen transferowych, nie uwzględniając analizy porównawczej ani analizy zgodności. Organ zauważył, że celem wprowadzenia tego przepisu jest ułatwienie dla podatników oraz uwzględnienie nakładów finansowych i czasowych ponoszonych na sporządzenie analiz. KIS podkreśliła, że zgodnie z przepisami, lokalna dokumentacja cen transferowych sporządzana przez podmioty powiązane może być uproszczona, tj. nie musi zawierać analizy porównawczej ani analizy zgodności, jeśli podmiot spełnia warunki mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą prawo przedsiębiorców. Istotne jest, że uproszczenie dotyczy tylko strony, która ma status mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, niezależnie od statusu drugiej strony transakcji.

Reasumując, spółka może zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych bez analizy porównawczej ani analizy zgodności.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.423.2022.1.AN