Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że sprzedaż sera tarkowanego w restauracji, pod warunkiem braku zmiany jego składu czy właściwości, podlega opodatkowaniu stawką 3% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Sprzedaż sera tarkowanego jako żywność nieprzetworzona

Podatnik prowadzi restaurację, która oferuje posiłki na miejscu oraz na wynos. Okresowo, od czerwca do września 2022 roku, działalność została poszerzona o sprzedaż sera tarkowanego. Podatnik kupował 5 kg bryłę sera, tarkował go na wiórki, pakował do opakowań o wadze 2,5 kg, a następnie dostarczał do klientów. Nie zachodziły żadne procesy przetwarzania sera, nie zmieniano jego składu, ani nie modyfikowano stanu skupienia.

Podatnik zadał pytanie, jaką stawką ryczałtu powinna być rozliczona sprzedaż sera tarkowanego. Czy ma to być stawka 3%, która obowiązuje dla przychodów ewidencjonowanych, czy też 22%, która dotyczy działalności handlowej? W jego ocenie sprzedaż sera tarkowanego powinna podlegać opodatkowaniu stawką 3%, ponieważ jest to sprzedaż żywności nieprzetworzonej.

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy wydał interpretację, w której potwierdził stanowisko wnioskodawcy.

Zdaniem KIS, stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3% jest właściwa dla sprzedaży sera tarkowanego w tym przypadku. Argumentowano, że działalność polegała na sprzedaży produktu w stanie nieprzetworzonym, bez zmiany jego cech czy składu. W związku z tym, sprzedaż ta nie stanowiła działalności handlowej, a podatek można rozliczyć na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 3%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 31 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.584.2022.2.KP