Dyrektor KIS potwierdził, że jeśli Nieruchomość była wykorzystywana przez Dłużników do prowadzenia działalności gospodarczej, to sprzedaż tej Nieruchomości będzie podlegała pod opodatkowanie podatkiem VAT.

Licytacja publiczna nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym prowadzi postępowanie egzekucyjne dotyczące Nieruchomości Dłużników.

Zgodnie z oświadczeniem pełnomocnika Dłużników, Nieruchomość została zakupiona na potrzeby działalności gospodarczej w 2007 r. Dłużnicy skorzystali z odliczenia podatku VAT przy nabyciu Nieruchomości. Nieruchomość została wprowadzona jako środek trwały w budowie do ewidencji. Nieruchomość była wykorzystywana przez Dłużników do prowadzenia działalności gospodarczej.

W momencie zakupu Nieruchomość była zabudowana, jednak budynek został rozebrany, przynosząc prawdopodobieństwo, że w momencie sprzedaży Nieruchomość będzie niezabudowana. Ponadto Nieruchomość nie była udostępniana osobom trzecim.

W tym stanie sprawy Wnioskodawca zadał pytanie: Czy sprzedaż Nieruchomości (w drodze licytacji publicznej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?

Podlega VAT

Dyrektor KIS potwierdził, że sprzedaż Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

"Analiza okoliczności przedstawionych we wniosku oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa prowadzi do wniosku, że w odniesieniu do transakcji sprzedaży przedmiotowej Nieruchomości, należy uznać Dłużników za podatników podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Jak bowiem wynika z opisu sprawy, Nieruchomość została zakupiona na potrzeby działalności gospodarczej. Przy nabyciu nieruchomości Dłużnicy skorzystali z odliczenia VAT. Ponadto Nieruchomość wprowadzona jest w ewidencji jako środek trwały. W konsekwencji, dostawa przez Pana w ramach postępowania egzekucyjnego przedmiotowej Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jako odpłatana dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Podsumowując, sprzedaż Nieruchomościw drodze licytacji publicznej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT." - wskazał organ.

Podsumowanie

Sprzedaż Nieruchomości (w drodze licytacji publicznej) będzie objęta opodatkowaniem podatkiem VAT. Wniosek ten ma znaczenie dla pytającego, który będzie musiał uwzględnić podatek VAT w cenie sprzedaży.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-3.4012.466.2022.1.AKS