Dyrektor KIS potwierdził, że Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT, w związku z realizacją projektu, dotyczącego zakupu samochodów elektrycznych dla jej jednostek organizacyjnych, ponieważ zakupione samochody elektryczne nie są wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zakup samochodów elektrycznych dla jednostek organizacyjnych gminy

Gmina planuje zakupić 2 pojazdy zeroemisyjne w ramach programu, który ma na celu obniżenie zużycia paliw emisyjnych w transporcie poprzez wsparcie zakupu pojazdów elektrycznych. Pojazdy mają być wykorzystywane przez jednostki organizacyjne gminy do realizacji zadań własnych gminy, związanych m.in. z pielęgnacją zieleni i kulturą fizyczną.

Gmina nie planuje pobierania opłat za korzystanie z pojazdów i inwestycja nie generuje przychodów. Zakupione pojazdy nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT. Celem inwestycji jest poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki budżetowe i redukcja emisji gazów cieplarnianych.

W związku z tym, Gmina zadała pytanie: Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na zakup samochodów elektrycznych dla jednostek organizacyjnych gminy P to jest Z oraz dla O, które to będą współfinansowane przez (…) w ramach Programu (…)?

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego

Dyrektor KIS potwierdził, że Gmina nie ma prawa do odliczenia wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem samochodów elektrycznych dla jednostek organizacyjnych gminy. Organ podkreślił, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje jedynie w przypadku wykonywania działalności opodatkowanej podatkiem VAT. W przypadku inwestycji Gminy, pojazdy te nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, lecz do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty Gminy. Z tego powodu, Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT od faktur dokumentujących wydatki związane z inwestycją.

"Reasumując, nie mają Państwo prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu dotyczącego zakupu samochodów elektrycznych dla Państwa jednostek organizacyjnych to jest: Z w P oraz O w P, ponieważ zakupione samochody elektryczne nie są wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wniosek jest następujący: Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki na zakup samochodów elektrycznych dla jednostek organizacyjnych gminy, ponieważ pojazdy nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT i nie będą generować przychodów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.887.2022.1.MSO