Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że dochody stowarzyszenia z prowadzenia przedszkoli i żłobków mogą być zwolnione z podatku CIT, jeśli są przeznaczane na cele statutowe zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Prowadzenie przedszkola i żłobka, a CIT

Wnioskodawcą jest stowarzyszenie, które prowadzi przedszkole i żłobek. Generowane z tej działalności dochody pochodzą głównie z opłat rodziców. Stowarzyszenie bazuje swoją działalność na przepisach ustawy o stowarzyszeniach oraz swoim statucie, a głównymi celami są: edukacja przedszkolna, opieka nad dziećmi do lat 3, wspieranie działalności oświatowej, kultury fizycznej i sportu. Stowarzyszenie ma za zadanie również promowanie kultury fizycznej i sportu, ochronę środowiska oraz działalność dobroczynną, zdrowotną i pomoc społeczną. Stowarzyszenie dąży do generowania dochodów, które służą realizacji celów statutowych jak również do rozwoju placówek przedszkolnych i opiekuńczych.

Wnioskodawca zadał pytanie KIS czy dochody uzyskane z prowadzenia placówek edukacyjnych są zwolnione z podatku CIT, jeżeli są one przeznaczane na realizację celów statutowych? Wnioskodawca uważa, że działalność kwalifikuje się do zwolnienia z zapłaty CIT.

KIS: dochody stowarzyszenia z usług edukacyjnych zwolnione z CIT

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. KIS określiła, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, zwolnione są dochody podatników, których celem statutowym jest m.in. prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej, sportowej, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, oraz kultu religijnego, o ile te cele są precyzyjnie określone w statucie.

W opinii organu podatkowego dochody stowarzyszenia uzyskane z wpłat rodziców lub opiekunów dzieci korzystających z usług edukacyjnych są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, jeśli zostaną w całości przeznaczone na cele statutowe stowarzyszenia, takie jak prowadzenie edukacji przedszkolnej, placówek opieki nad dziećmi do lat 3, wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej i sportowej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.679.2022.1.EJ