Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że spółka nie będzie uprawniona do zwolnienia od akcyzy, ponieważ łączna moc generatorów wytwarzających energię elektryczną przekroczy 1 MW, co jest kluczowym czynnikiem dla braku możliwości skorzystania z tego zwolnienia.

Instalacja fotowoltaiczna, a zwolnienie z podatku akcyzowego

Wnioskodawcą jest spółka, która jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Spółka zajmuje się dostawą towarów i świadczeniem usług w branży motoryzacyjnej. Spółka posiada trzy odrębne instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 648,95 kW, które służą do wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby. W związku z tym, że zapotrzebowanie na energię elektryczną jest duże, wnioskodawca planuje zakup i uruchomienie kolejnych dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocach 250 kW każda. Energia wytworzona z tych instalacji będzie wykorzystywana przez spółkę, a nadwyżki będą odsprzedawane do sieci.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy będzie zwolniony z podatku akcyzowego? Spółka jest zdania, że powinna być zwolniona z podatku akcyzowego.

KIS: brak zwolnienia od akcyzy z powodu przekroczenia limitów

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez spółkę jest błędne. W opinii organu podatkowego spółka nie będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy, które przewidziane jest w § 5 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. KIS wyjaśniła, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest między innymi zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną, który wyprodukował energię.

Organ podatkowy podkreślił, że zastosowanie zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia, zależy od łącznej mocy wszystkich generatorów wytwarzających energię elektryczną. Jeśli łączna moc przekroczy 1 MW, to zwolnienie nie znajdzie zastosowania. KIS uznała, że kluczowe jest obliczenie mocy wszystkich generatorów i ustalenie, czy energia elektryczna wyprodukowana w tych generatorach jest zużywana przez podmiot, który ją wyprodukował. Jeśli moc przekroczy 1 MW, to zwolnienie od akcyzy nie ma zastosowania. Organ podatkowy wykazał, że w sytuacji spółki obliczona łączna moc generatorów wytwarzających energię elektryczną przekroczy 1 MW, co stanowi kluczowy czynnik dla braku możliwości skorzystania ze zwolnienia od akcyzy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4013.219.2022.1.MAZ