Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wydatki poniesione na wymianę dachu wraz z jego dociepleniem mogą być odliczone od dochodu w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Wymiana dachu a ulga termomodernizacyjna

Podatniczka jest właścicielką jednorodzinnego budynku mieszkalnego, który postanowiła termomodernizować poprzez wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem. W ramach tych prac zakupiono nową blachodachówkę, drewniane elementy do wymiany, wełnę mineralną, membranę, orynnowanie oraz skorzystano z usługi wymiany dachu. Poniesione wydatki zostały udokumentowane fakturami.

Podatniczka chciała się dowiedzieć, czy może odliczyć poniesione koszty wymiany dachu od dochodu w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Stanowisko KIS

Organ podatkowy odpowiedział na pytanie wnioskodawczyni, potwierdzając, że jest ona uprawniona do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej wskazanej w art. 26h ustawy o PIT w odniesieniu do wydatków poniesionych na wymianę dachu.

Uzasadnienie KIS zawiera wyjaśnienie, że ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy ponieśli wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku. W przypadku wnioskodawczyni były to wydatki na zakup pokrycia dachu (blachodachówka), drewniane elementy do wymiany (łaty, kontrłaty i deski), wełna mineralna, membrana, orynnowanie oraz usługa wymiany dachu. Odliczenie przysługuje na podstawie wystawionych faktur VAT do wysokości limitu, tj. 53 000 zł. Wydatki podlegające odliczeniu w ramach omawianej ulgi należy rozliczyć w zeznaniu podatkowym (bądź jego korekcie) składanym za rok, w którym poniesiono wydatki.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.569.2022.2.ŁS