Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że usługi fotograficzne i filmowe mogą być opodatkowane w formie karty podatkowej.

Rozszerzenie działalności a zachowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

Wnioskodawca otworzył działalność gospodarczą, która obecnie obejmuje fotografowanie uroczystości ślubnych i wesel. Działalność ta jest opodatkowana w formie karty podatkowej. Wnioskodawca chciałby poszerzyć zakres swojej działalności o filmowanie uroczystości ślubnych i wesel.

Wnioskodawca chciał się dowiedzieć czy może kontynuować swoją działalność gospodarczą, świadcząc zarówno usługi fotograficzne, jak i filmowe, przy jednoczesnym opodatkowaniu w formie karty podatkowej.

Stanowisko KIS

KIS w swojej odpowiedzi stwierdziła, że usługi filmowania uroczystości ślubnych i wesel znajdują się w tym samym zakresie PKWiU co usługi fotograficzne, czyli w symbolu 74.20.23.0. Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, usługi fotograficzne mogą być opodatkowane w formie karty podatkowej. Zakres usług filmowania, który wnioskodawca chce świadczyć, również uprawnia go do skorzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej.

W związku z powyższym wnioskodawca może rozszerzyć swoją działalność o usługi filmowania uroczystości ślubnych i wesel, przy zachowaniu opodatkowania w formie karty podatkowej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 24 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.517.2022.1.DB