Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wydatek poniesiony na opłacenie studiów podyplomowych może być uznany za koszt uzyskania przychodu.

Studia podyplomowe a koszy uzyskania przychodów

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, będąca czynnym podatnikiem VAT, zdecydowała się rozpocząć studia podyplomowe w celu podniesienia swoich kwalifikacji. Zdobyte umiejętności techniczne mają pozwolić na lepszą analizę danych oraz zabezpieczenie źródeł przychodu z prowadzonej działalności.

Osoba ta zwróciła się do KIS z zapytaniem, czy wydatek poniesiony na opłacenie studiów podyplomowych będzie kosztem uzyskania przychodu z jej działalności gospodarczej. Wnioskodawca uważa, że studia podyplomowe mają bezpośredni związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i pomogą mu zwiększyć kompetencje techniczne, co jest niezbędne do dostosowania się do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i spełnienia oczekiwań klientów

Stanowisko KIS

Organ podatkowy uznał wydatek na studia podyplomowe za koszt uzyskania przychodu z działalności gospodarczej wnioskodawcy.

KIS, odwołując się do przepisów ustawy o PIT, uznała, że wydatek na studia podyplomowe spełnia kryteria określone w art. 22 ust. 1 tej ustawy, jako że został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub ich zabezpieczenia i nie znajduje się na liście wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów. Organ uwzględnił fakt, że wnioskodawca podjął studia w celu zdobycia umiejętności niezbędnych do świadczenia usług wyższej jakości i dostosowania się do potrzeb rynku.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.783.2022.2.IM