Dyrektor KIS potwierdził, że spółka jest zwolniona z podatku VAT, dopóki wartość sprzedaży rocznej nie przekroczy 200 000 złotych.

Udostępnianie analiz wydarzeń sportowych

Pewna Spółka oferuje usługi polegające na udostępnianiu analiz wydarzeń sportowych w formie graficznej oraz udostępnianiu klientom spodziewanych rozstrzygnięć wydarzeń sportowych w formie graficznej.

Spółka nie będzie wykonywać dostaw towarów lub świadczyć usług, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. Dodatkowo, nie podjęła jeszcze sprzedaży, ani nie przyjęła żadnych płatności od klientów. Przewidywana wartość sprzedaży za 2022 r. nie przekroczy kwoty 200 000 zł.

W związku z tym, Spółka zadała pytanie: Czy spółka jest zwolniona z podatku VAT?

Spółka jest zwolniona z podatku VAT

Według udzielonej odpowiedzi przez Dyrektora KIS, spółka jest zwolniona z podatku VAT, dopóki wartość sprzedaży rocznej nie przekracza kwoty 200 000 złotych. Organ powołał się na przepisy art. 113 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.).

"Mając zatem na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy będą Państwo wykonywać czynności w zakresie opisanym we wniosku, niewymienione w art. 113 ust. 13 ustawy to będą mieli Państwo prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT w rozumieniu art. 113 ust. 1 ustawy, do momentu przekroczenia kwoty limitu wartości sprzedaży, tj. 200 000 zł, z uwzględnieniem art. 113 ust. 9 ustawy.

Zaznaczyć ponadto należy, że jeżeli, w ramach prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej, wartość sprzedaży w trakcie roku przekroczy kwotę 200.000 zł, utracą Państwo prawo do korzystania ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy. Zwolnienie to utraci moc począwszy od czynności, którą zostanie przekroczona wskazana kwota limitu, stosownie do art. 113 ust. 5 ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Zgodnie z udzieloną interpretacją, spółka jest zwolniona z podatku VAT, o ile wartość sprzedaży rocznej nie przekracza kwoty 200 000 złotych. Oznacza to, że spółka będzie mogła prowadzić swoją działalność bez konieczności naliczania i odprowadzania podatku VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.424.2022.2.LS