Dyrektor KIS potwierdził, że przesyłając wystawioną fakturę (faktura elektroniczna w formacie PDF), z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury, związanej z aplikacją mobilną, na adres e-mail podany przez nabywcę, Wnioskodawca może uznać, że jest to wydanie faktury nabywcy w myśl przepisu art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT.

Przesyłanie faktur elektronicznych w formacie PDF

Wnioskodawca, który prowadzi stacje paliw w ramach umowy franczyzy, planuje wprowadzenie płatności mobilnych dla klientów. Chce umożliwić klientom dokonywanie płatności za tankowanie paliwa, produkty pozapaliwowe i usługi za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej.

W związku z tym, zapytał o to, czy przesyłanie faktur elektronicznych w formacie PDF drogą e-mail na adres podany przez klienta jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy

W odpowiedzi na zapytanie Wnioskodawcy, Dyrektor KIS potwierdził, że wysyłanie faktur elektronicznych w formacie PDF na adres e-mail klientów, którzy zaakceptowali taką formę faktury, jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Organ powołał się na przepis art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, że faktura elektroniczna musi być wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym.

"Zatem wysłanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na wskazany przez nabywcę adres e-mail, zgodnie z jego żądaniem oznacza, że dokument zostanie nabywcy udostępniony (przydzielony) i w odniesieniu do faktury elektronicznej świadczy o tym, że wypełniony zostanie warunek, o którym mowa w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy, tj. wydano fakturę nabywcy. Przy czym wystawienie faktury na żądanie nabywcy dotyczyć może wyłącznie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, natomiast w przypadku podmiotów gospodarczych istnieje obowiązek jej wystawienia.

W konsekwencji należy zgodzić się z Państwem, że planowane przez Państwa wysyłanie faktur elektronicznych w formacie pliku PDF z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury franczyzodawcy związanej z aplikacją mobilną, na adres e-mailowy wskazany przez nabywcę podczas akceptacji regulaminu aplikacji mobilnej, w którym wyraził żądanie otrzymywania faktur w formie elektronicznej, będzie spełniało przesłanki do uznania, że nastąpi wydanie faktury w myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wnioski dla Wnioskodawcy są pozytywne - będzie mógł wprowadzić planowane płatności mobilne, w tym wysyłanie faktur elektronicznych w formacie PDF na adresy e-mail klientów. Organ potwierdził, że taka forma faktury jest równoznaczna z jej wydaniem.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.447.2022.1.MPA