Dyrektor KIS potwierdził, że jeśli Wnioskodawczyni jestzarejestrowanym czynnym płatnikiem podatku VAT, a w lipcu założyła panele fotowoltaiczne i produkowana z nich energia w 70% zużywana jest na potrzeby gospodarstwa, to ma prawo odliczyć 70% kwoty VAT z faktury za założenie fotowoltaiki.

Licznik energii elektrycznej, który jest wspólny dla domu i gospodarstwa rolnego

Osoba składająca wniosek jest czynnym płatnikiem podatku VAT, która w lipcu założyła panele fotowoltaiczne. Posiada 1 licznik energii elektrycznej, który jest wspólny dla domu i gospodarstwa rolnego. 70% energii wyprodukowanej z paneli fotowoltaicznych jest zużywane na potrzeby gospodarstwa, a pozostałe 30% na potrzeby domu. Wnioskodawczyni chciałaby odliczyć 70% wartości podatku VAT z faktury za założenie paneli fotowoltaicznych. Jej zdaniem, podstawą do wyliczenia poziomu zużycia 70% energii na potrzeby gospodarstwa są wykresy produkcji/poboru prądu, które na bieżąco monitorują ten poziom. Dodatkowo czynności, do których wykorzystywana jest energia w gospodarstwie, są opodatkowane.

W tym stanie sprawy Wnioskodawczyni zapytała: Czy ma Pani prawo odliczyć 70% wartości podatku VAT z faktury za instalację paneli fotowoltaicznych?

Można odliczyć 70% wartości podatku VAT z faktury

Dyrektor KIS potwierdził, że Wnioskodawczyni ma ona prawo odliczyć 70% wartości podatku VAT z faktury za instalację paneli fotowoltaicznych. Powołał się na przepisy dotyczące odliczania VAT, które umożliwiają odliczenie VAT od towarów i usług, które są używane do czynności opodatkowanych. W przypadku osoby składającej wniosek, czynności opodatkowane są wykonywane w gospodarstwie, które zużywa 70% energii wyprodukowanej z paneli fotowoltaicznych.

"W świetle powołanych wyżej przepisów oraz przedstawionego opisu sprawy, należy stwierdzić, że o ile przyporządkowanie odpowiednich części wydatków związanych z instancją paneli fotowoltaicznych dla celów wykonywanej działalności w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego, jak i dla celów osobistych jest miarodajne, to będzie przysługiwało Pani prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w takiej części, która będzie związana z realizowaną sprzedażą opodatkowaną, zgodnie z generalną zasadą, wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, (tj. w zakresie, w jakim towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego).

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzam, że będzie przysługiwało Pani prawo do odliczenia części podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej instalacje paneli fotowoltaicznych. Prawo to będzie przysługiwało w takiej części, w jakiej panele fotowoltaiczne będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo to będzie przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wymienionych w art. 88 ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynikiem interpretacji jest potwierdzenie, że Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć 70% wartości podatku VAT z faktury za instalację paneli fotowoltaicznych. Interpretacja została poparta przepisami dotyczącymi odliczania VAT od towarów i usług używanych do czynności opodatkowanych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.527.2022.2.MWJ