Dyrektor KIS potwierdził brak zastosowania zwolnienia od podatku VAT do opłat naliczanych przez Spółdzielnię z tytułu eksploatacji i utrzymania garaży lub miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych oraz w wolnostojących garażach wielostanowiskowych, przy jednoczesnym posiadaniu przez członka Spółdzielni spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub odrębnej jego własności.

Opłaty od członków za eksploatację i utrzymanie garaży oraz miejsc postojowych

Spółdzielnia, która jest czynnym podatnikiem VAT, zarządza nieruchomościami wchodzącymi w skład jej zasobów na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Spółdzielnia pobiera opłaty od członków za eksploatację i utrzymanie garaży oraz miejsc postojowych, które znajdują się w garażach wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych oraz w wolnostojących garażach wielostanowiskowych.

Niektórzy członkowie Spółdzielni kwestionują zasadność naliczania podatku VAT do tych opłat, twierdząc że powinny być zwolnione z opodatkowania. W związku z tym, zostało zadane pytanie: Czy opłaty z tytułu eksploatacji i utrzymania garaży, miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych oraz w wolnostojących garażach wielostanowiskowych naliczane przez Spółdzielnię przy jednoczesnym posiadaniu przez członka spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub odrębnej jego własności są zwolnione z podatku VAT?

Brak jest podstaw do stosowania zwolnienia od podatku VAT

Dyrektor KIS w swojej interpretacji stwierdza, że opłaty naliczane przez Spółdzielnię za eksploatację i utrzymanie garaży oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych są opodatkowane podatkiem VAT. KIS powołuje się na art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług, który określa zwolnienia podatkowe dotyczące czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni posiadających spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych oraz właścicieli lokali mieszkalnych. Ponieważ garaże i miejsca postojowe nie są lokalami mieszkalnymi ani pomieszczeniami technicznymi czy gospodarczymi, nie spełniają warunków zwolnienia z podatku VAT.

"Tym samym, zgodnie z Państwa twierdzeniem, w przypadku pobieranych przez Spółdzielnię opłat czynszowych z tytułu eksploatacji i utrzymania garaży lub miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych oraz w wolnostojących garażach wielostanowiskowych, brak jest podstaw do stosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy. Do omawianych czynności nie znajduje także zastosowania zwolnienie wynikające z § 3 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia w sprawie zwolnień. W konsekwencji, ww. opłaty podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem właściwej stawki.

Fakt równoczesnego posiadania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego przez mieszkańca, również członka Spółdzielni, nie ma wpływu na wyjaśniony powyżej brak możliwości korzystania z ww. zwolnień." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z powyższej interpretacji, że opłaty naliczane przez Spółdzielnię za eksploatację i utrzymanie garaży oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Członkowie Spółdzielni, którzy kwestionowali zasadność naliczania podatku VAT do tych opłat, nie mają podstawy do zwolnienia z opodatkowania.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.551.2022.1.AMA