Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydatki na zakup i utrzymanie konia nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.

Wydatki związane z hodowlą koni, a kwestia opodatkowania

Wnioskodawcą jest spółka, która planuje nabyć konia, który będzie wykorzystywany w wyścigach konnych oraz treningach. Potomstwo konia będzie przeznaczone na sprzedaż, co będzie stanowiło przychody spółki. Spółka zamierza rozszerzyć swoją działalność o chów i hodowlę koni oraz świadczenie usług reklamowych związanymi z udziałem konia w zawodach. Spółka będzie musiała ponieść różnego rodzaju wydatki, takie jak cena zakupu konia, wyposażenie dla konia, koszty utrzymania, treningi, weterynarza, leki, transport, opiekę, oraz ewentualne koszty związane ze świadczeniem usług reklamowych na rzecz podmiotów niepowiązanych poprzez umieszczanie ich oznaczeń na plastronach noszonych przez konia lub dżokeja podczas zawodów.

Wnioskodawca zadał pytanie KIS czy wydatki poniesione na zakup i utrzymanie konia będą traktowane jako wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i będą podlegać opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek? Wnioskodawca argumentuje, że wydatki na zakup i utrzymanie konia są związane z działalnością gospodarczą spółki, ponieważ konieczne są do osiągnięcia przychodów ze sprzedaży potomstwa konia.

KIS: wydatki na konia nie tworzą obowiązku zapłaty estońskiego CIT

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. KIS uznała, że wydatki na konia nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek. Organ podatkowy uzasadnił swoje stanowisko wskazując na art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), który mówi, że opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający wysokości wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Organ podatkowy zauważył, że przepisy CIT nie zawierają definicji legalnej wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, dlatego konieczne jest odwołanie się do znaczenia pojęcia w języku powszechnym.

Organ podatkowy wskazał, że opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek dotyczy dochodów, które nie podlegają reżimowi dotychczasowych przepisów ustawy CIT i nie łączą się z dochodami opodatkowanymi według ogólnych zasad CIT. Organ podatkowy uznał, że wydatki na zakup i utrzymanie konia nie spełniają kryteriów wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, dlatego nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.672.2022.3.AW