Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że technik dentystyczny, wytwarzający stałe uzupełnienia protetyczne, ma prawo opodatkować swoje usługi stawką 5,5%.

Opodatkowanie usług technika dentystycznego zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Wnioskodawca, będący technikiem dentystycznym, samodzielnie wykonuje stałe uzupełnienia protetyczne, takie jak korony, mosty, licówki, inleye oraz prace odbudowane na filarach implantologicznych. Jego działalność opiera się na wyciskach otrzymanych od gabinetów stomatologicznych, z którymi współpracuje bez zawierania pisemnych umów.

Wnioskodawca planuje opodatkowanie swoich usług zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Chciałby mieć pewność, że dla świadczonych przez niego usług prawidłowa będzie stawka podatku wynosząca 5,5%.

Wnioskodawca jest zdania, że stawka 5,5% jest odpowiednia dla jego działalności wytwórczej, polegającej na produkcji nowych wyrobów protetycznych z zakupionych materiałów.

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy potwierdza stanowisko wnioskodawcy. Wyjaśnia, że technik dentystyczny prowadzi działalność wytwórczą, co uprawnia go do opodatkowania stawką 5,5% od przychodów. Kluczową kwestią jest dla organu wytwarzanie "nowych wyrobów", a w przypadku technika dentystycznego produkcja uzupełnień protetycznych z zakupionych materiałów spełnia kryteria działalności wytwórczej.

KIS wskazuje, że w myśl art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy: "ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% od przychodów z działalności wytwórczej".

W związku z powyższym organ podatkowy uznał, że wnioskodawca ma prawo do opodatkowania swoich przychodów z działalności na poziomie 5,5%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 20 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.746.2022.4.MJ