Dyrektor KIS potwierdził, że proponowane rozwiązanie w sprawie płatności żetonami w celu skorzystania z usług samoobsługowego odkurzacza samochodowego jest dopuszczalne i będzie zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT.

Płatności żetonami w odkurzaczach samoobsługowych

Firma świadczy usługi w zakresie wykonywania badań technicznych pojazdów samochodowych, napraw pojazdów, usługi myjni samoobsługowych oraz samochodowych odkurzaczy samoobsługowych. Stacje prowadzone są w trzech różnych miejscowościach.

Spółka chciałaby przekształcić formę płatności w odkurzaczach samoobsługowych na żetony z uwagi na wysokie koszty związane z montażem i instalacją kas fiskalnych w odkurzaczach samoobsługowych w stosunku do wysokości uzyskiwanych przychodów. Klient, który będzie chciał skorzystać z usługi odkurzania pojazdu, będzie obowiązany przyjść do budynku głównego (do Stacji Kontroli Pojazdów mieszczącej się kilka metrów od zamontowanego odkurzacza) i zakupić żetony, za które będzie mógł zrealizować usługę. Żetony będą dostępne do nabycia w godzinach pracy stacji kontroli pojazdów. Klient w momencie dokonania płatności w budynku Stacji Kontroli Pojazdów otrzyma wystawiony paragon fiskalny dotyczący ilości i wartości zakupionych żetonów.

Spółka zwróciła się z pytaniem: Czy proponowane rozwiązanie w sprawie płatności żetonami w celu skorzystania z usług samoobsługowego odkurzacza samochodowego jest dopuszczalne i będzie zgodne z obowiązującymi przepisami?

Sprzedaż żetonów zostanie zaewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej

Dyrektor KIS potwierdza, że proponowane rozwiązanie płatności żetonami w celu skorzystania z usług samoobsługowego odkurzacza samochodowego jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

"W przedstawionych okolicznościach sprawy, aby dostosować się do zmiany przepisów postanowili Państwo przekształcić formę płatności w odkurzaczach samoobsługowych na żetony. Klient który będzie chciał skorzystać z usługi odkurzania pojazdu będzie obowiązany przyjść do budynku głównego stacji kontroli pojazdów i zakupić żetony, za które będzie mógł zrealizować usługę. W momencie sprzedaży żetonów usługa zostanie zaewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej i usługobiorca otrzyma paragon fiskalny. Żetony będą dostępne do nabycia w godzinach pracy stacji kontroli pojazdów.

Z powyższych wskazań wynika, że nie będzie można skorzystać z samoobsługowego odkurzacza samochodowego bez uprzedniego zakupu żetonu.

Tym samym mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro - jak wskazuje Spółka - w celu skorzystania z usługi odkurzania samochodu klient będzie musiał na stacji (siedziba Spółki) zakupić żeton i transakcja ta będzie każdorazowo ewidencjonowana na kasie fiskalnej (klient będzie otrzymywał paragon) to należy zgodzić się ze Spółką, że sprzedaż ta byłaby zaewidencjonowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynikające z interpretacji Ministerstwa Finansów wnioski dla Spółki są następujące:

  • Proponowane rozwiązanie płatności żetonami w celu skorzystania z usług samoobsługowego odkurzacza samochodowego jest zgodne z obowiązującymi przepisami.
  • Klient, dokonując płatności za zakup żetonów w budynku Stacji Kontroli Pojazdów, otrzyma wystawiony paragon fiskalny dotyczący ilości i wartości zakupionych żetonów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.814.2022.1.MN