Dyrektor KIS potwierdził, że podatnik świadczący usługi w formie operatów szacunkowych dla sądów może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT.

Czy podatnik świadczy usługi doradcze?

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem dotyczącym możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Zapytanie dotyczyło prowadzonej działalności, w tym rzeczoznawstwa majątkowego, w której podatnik sporządza opinie w formie operatów szacunkowych dla sądów jako biegły sądowy. Istniały wątpliwości, czy podatnik świadczy usługi doradcze, co miało wpływ na możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.

W tym stanie sprawy zostało zadane pytanie: Czy w ramach prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej, w tym rzeczoznawstwa majątkowego, może Pani korzystać ze zwolnienia podmiotowego?

Podatnik może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT

W odpowiedzi na zapytanie podatnika, Dyrektor KIS potwierdził, że podatnik może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Organ stwierdził, że zwolnienie przysługuje, jeśli wartość sprzedaży (ze wszystkich segmentów działalności) za rok 2021 nie przekroczyła kwoty 200 000 zł i przewidywana wartość sprzedaży (ze wszystkich segmentów działalności) w 2022 roku nie przekroczy 200 000 zł.

"Analiza przedstawionego opisu sprawy w świetle obowiązujących przepisów wskazuje, że skoro wartość Pani sprzedaży (ze wszystkich segmentów działalności) za rok 2021 nie przekroczyła kwoty 200 000 zł. i przewidywana wartość sprzedaży (ze wszystkich segmentów działalności) w 2022 roku nie przekroczy 200 000 zł. oraz nie wykonuje Pani ani nie będzie wykonywała czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy, w tym usług w zakresie doradztwa, bowiem wskazała Pani, że w ramach prowadzonej działalności na zlecenie sądów szacuje Pani wartość i czynność ta nie ma charakteru doradczego, sporządzane opinie określają wartość, a nie doradzają o tej wartości, również pozostałe formy działalności nie mają charakteru doradczego, to będzie mogła Pani korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

Natomiast w przypadku, gdy dokonywana przez Panią wartość sprzedaży przekroczy kwotę 200 000 zł, lub wykona Pani jakąkolwiek czynność, o której mowa w art. 113 ust. 13 ustawy, to utraci Pani prawo do tego zwolnienia." - wskazał organ.

Podsumowanie

Z interpretacji wynika, że podatnik prowadzący działalność gospodarczą, w tym rzeczoznawstwo majątkowe, może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Podatnik spełnia warunki określone w przepisach, takie jak limit przychodów, i nie wykonuje czynności, które wykluczają możliwość skorzystania ze zwolnienia. Informacja ta jest ważna dla podatnika, ponieważ umożliwia mu korzystanie z ulgi podatkowej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.738.2022.2.MGO