Dyrektor KIS w swojej interpretacji wyjaśnił, że przedsiębiorca może obniżyć kwotę podatku VAT, odliczając podatek naliczony z tytułu wynajmu mieszkań dla pracowników z Filipin.

Przedsiębiorca zapewnia bezpłatne mieszkania dla obywateli Filipin

Przedsiębiorca działający w branży metalowej, zatrudnia obywateli Filipin w charakterze spawaczy i monterów. Pracownicy są kluczowi dla realizacji kontraktów w Polsce, zwłaszcza w przemyśle stoczniowym. Przedsiębiorca wspiera ich przybycie do Polski, zapewniając niezbędne dokumenty oraz bezpłatne mieszkania zgodnie z regulacjami filipińskiej agencji rządowej (POLO).

W związku z tym, Wnioskodawca zapytał: Czy przedsiębiorca ma prawo do obniżenia kwoty podatku VAT o kwotę podatku naliczonego, ze względu na koszty wynajmu mieszkań dla pracowników, które są bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą?

Wnioskodawca uważa, że koszt wynajmu mieszkań jest bezpośrednio związany z zatrudnieniem pracowników i jest niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej, jest to również warunek umów z filipińskim rządem.

Wnioskodawca może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

Organ podatkowy zgadza się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Odwołuje się do Ustawy VAT z 11 marca 2004 r. Artykuł 86 pozwala na obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeśli towary/usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przepisy te uprawniają wnioskodawcę do odliczenia VAT, ponieważ wynajem mieszkań dla pracowników jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Z tego względu, organ podatkowy uznał, że wnioskodawca może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wynajmu mieszkań dla pracowników.

"Odnosząc treść przytoczonych przepisów do analizowanej sprawy należy stwierdzić, że podatek naliczony z faktur dokumentujących najem lokali mieszkalnych w celu nieodpłatnego udostępnienia ich pracownikom z Filipin jest związany pośrednio z opodatkowaną działalnością gospodarczą Spółki. Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca jest przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie m.in. produkcji konstrukcji metalowych i ich części. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka zatrudnia pracowników z branż deficytowych na polskim rynku pracy, tj. spawaczy i monterów. Wnioskodawca zatrudnia cudzoziemców będących obywatelami Filipin. Znaczna część zleceń wykonywana jest przez Spółkę w przemyśle stoczniowym na rzecz różnych zleceniodawców, w różnych częściach Polski. Wspomniani pracownicy są zatrudniani na potrzeby konkretnych, realizowanych w różnych miejscowościach projektów. W celu uatrakcyjnienia swojej oferty pracy dla ww. pracowników Wnioskodawca pomaga im w uzyskaniu wszelkich decyzji administracyjnych, niezbędnych do pracy i pobytu na terytorium Polski oraz oferuje im mieszkania pracownicze. Zakwaterowanie następuje na stosunkowo krótkie (jak na realia rynku najmu nieruchomości) okresy uzasadnione długością trwania projektu realizowanego przez Wnioskodawcę. Znalezienie lokalu mieszkalnego w tych warunkach dla obcokrajowca byłoby znacznie utrudnione. Zatem nieodpłatne udostępnienie lokali mieszkalnych umożliwia Spółce pozyskanie pracowników i zapewnienie ciągłości świadczonych usług, a tym samym osiąganie i zwiększanie obrotów ze sprzedaży tych usług. Poniesione przez Spółkę wydatki na wynajem lokali mieszkalnych warunkują więc uzyskanie obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług." - wskazał organ.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej, przedsiębiorca może obniżyć kwotę podatku VAT poprzez odliczenie podatku naliczonego z tytułu wynajmu mieszkań dla pracowników z Filipin. Uzasadnienie tego stanowiska opiera się na artykułach Ustawy o VAT, które uprawniają do obniżenia podatku należnego, gdy jest ono związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Źródło: Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących najem mieszkań (lokali mieszkalnych) udostępnianych pracownikom nieodpłatnie. - Interpretacja - 0112-KDIL1-3.4012.362.2023.2.JŚ