Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że oddział nie jest zobowiązany do realizacji obowiązków płatnika podatku u źródła z tytułu płatności dokonywanych na rzecz centrali, ponieważ obie jednostki funkcjonują jako część tej samej spółki i transakcje pomiędzy nimi są uważane za wewnętrzne rozliczenia w ramach jednego podmiotu.

Wypłata na rzecz centrali, a zryczałtowany podatek dochodowy

Wnioskodawcą jest spółka chińska posiadająca oddział w Polsce, który zajmuje się głównie budową infrastruktury. Oddział dokonuje płatności na rzecz centrali w Chinach, które obejmują zarówno usługi świadczone przez centralę, jak i oddelegowanie pracowników z Chin do Polski. Oddział przekazuje także różne płatności do centrali w Chinach, w tym za usługi niematerialne, gwarancje bankowe, wykorzystanie referencji oraz odsetki od finansowania. Wnioskodawca zadał pytanie KIS czy oddział, przy wypłacie jakiejkolwiek należności na rzecz centrali w Chinach, ma obowiązek pełnienia funkcji płatnika podatku od dochodów? Wnioskodawca jest zdania, że nie jest zobowiązany do realizacji obowiązków płatnika.

KIS: brak opodatkowania transakcji między oddziałem, a centralą

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. Organ podatkowy stwierdził, że przy wypłacie jakichkolwiek należności na rzecz centrali, oddział nie będzie zobowiązany do realizacji obowiązków płatnika określonych w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT. KIS wyjaśniła, że oddział nie jest odrębnym podmiotem podatkowym w Polsce. Jest to wyodrębniona jednostka organizacyjna funkcjonująca w ramach tej samej spółki, która nie ma zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek ani do zawierania umów z osobami trzecimi.

Organ podkreślił, że transakcje finansowe pomiędzy oddziałem, a centralą są uważane za wewnętrzne rozliczenia w ramach jednego podmiotu. Nie generują one przychodów ani kosztów, ponieważ nie istnieje rzeczywisty obowiązek wykonania świadczeń w ramach tych transakcji, a obie jednostki funkcjonują jako część tej samej spółki. KIS w konsekwencji uznała, że w stosunku do wnioskodawcy nie powstaje obowiązek płatnika podatku u źródła z tytułu dokonanych płatności.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 20 października 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.573.2022.1.PC