Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że przemieszczenie sprzętu do zagranicznych zakładów spółki w celu realizacji projektów sejsmicznych nie podlega opodatkowaniu dochodami z niezrealizowanych zysków.

Przeniesienie sprzętu geofizycznego, a kwestia opodatkowania

Wnioskodawcą jest spółka, która świadczy usługi geofizyczne, w tym akwizycję danych sejsmicznych, zarówno na terenie Polski, jak i za granicą. Spółka planuje świadczyć takie usługi w Albanii, Gruzji i Angoli, wysyłając sprzęt i personel do tych krajów. Lokalne przepisy mogą wymagać rejestracji oddziałów w tych krajach. Spółka zakłada tworzenie takich oddziałów tylko w celu spełnienia formalnych wymogów, bez przekazania swojego majątku. Usługi sejsmiczne w tych krajach będą opodatkowane podatkiem dochodowym, przy czym w przypadku Albanii i Gruzji obowiązują umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską. Spółka będzie przenosić swój sprzęt geofizyczny do tych krajów, a ten sprzęt będzie nadal figurować w jej ewidencji środków trwałych.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy przeniesienie sprzętu geofizycznego wraz ze sprzętem towarzyszącym do Albanii, Gruzji i Angoli w celu świadczenia usług sejsmicznych będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków? W ocenie spółki przeniesienie sprzętu nie powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków.

KIS: przeniesienie sprzętu nie podlega podatkowi od niezrealizowanych zysków

KIS stwierdziła, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. KIS uznała, że zgodnie z art. 24f ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, przeniesienie sprzętu do zakładów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków. Organ zaznaczył, że zgodnie z polskim prawem podatkowym (ustawa o CIT), dochody z niezrealizowanych zysków są opodatkowane w sytuacji, gdy spółka przenosi składniki majątku poza terytorium Polski, a Polska traci prawo do opodatkowania tych dochodów. KIS podkreśliła, że przemieszczenie sprzętu geofizycznego do zagranicznych zakładów spółki w celu realizacji projektów sejsmicznych stanowi przeniesienie składnika majątku. Organ wyjaśnił, że aby doszło do opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków, przeniesienie składnika majątku musi być trwałe. KIS zaznaczyła, że przemieszczenie sprzętu ma charakter tymczasowy, co wyklucza trwałość przeniesienia.

Zgodnie z prawem międzynarodowym, dochody powinny być przypisane zakładowi tylko wtedy, gdy są bezpośrednio związane z działalnością prowadzoną przez zakład. Sprzedaż sprzętu nie jest związana z działalnością usług sejsmicznych, dlatego dochód z tego źródła nie może być przypisany zakładom. Podsumowując, spółka nie będzie podlegać opodatkowaniu dochodami z niezrealizowanych zysków związanymi z przemieszczeniem sprzętu do swoich zagranicznych zakładów w celu realizacji projektów sejsmicznych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.397.2022.2.IZ