Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że spółka ma prawo odliczyć darowizny od dochodu, uwzględniając odpowiednio ustaloną kwotę podatku VAT od tych darowizn.

Wartość darowizny, a cena sprzedaży netto z VAT

Wnioskodawcą jest spółka, która jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wnioskodawca prowadzi sprzedaż detaliczną artykułów spożywczych takich jak: kosmetyki, chemię gospodarczą, wyroby tytoniowe, alkohol oraz artykułów przemysłowych np.: odzieży, urządzeń AGD oraz zabawek poprzez sieć placówek handlowych oraz sklep internetowy. Wnioskodawca zamierza udzielać wsparcia charytatywnego, poprzez darowizny w postaci własnych towarów handlowych.

Spółka skierowała pytanie do KIS czy wartość dokonywanych darowizn powinna być określana na podstawie cen sprzedaży netto towarów, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, przekraczającej kwotę podatku naliczonego, który można odliczyć z tytułu dokonania tych darowizn? Spółka jest zdania, że wartość darowizn powinna być określana na podstawie cen sprzedaży netto towarów, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, przekraczającej kwotę podatku naliczonego, który można odliczyć z tytułu dokonania darowizn.

KIS: prawo spółki do odliczenia darowizn z podatkiem VAT

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez spółkę jest prawidłowe. Organ podatkowy stwierdził, że dokonane darowizny przez wnioskodawcę, przekazywane na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można odliczyć od dochodu, przy uwzględnieniu odpowiednio ustalonej kwoty podatku VAT od dokonanej darowizny. KIS zaznaczyła, że zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o CIT, podstawę opodatkowania stanowi dochód ustalony zgodnie z określonymi przepisami, pomniejszony o darowizny przekazane na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego. Wartość darowizny rzeczowej, która stanowi część podatku od towarów i usług, jaka przekracza kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć, jest pochodną ustalenia wartości netto tych towarów i kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu.

Organ podatkowy zaznaczył, że cena rynkowa, o której mowa w art. 14 ust. 2 ustawy o CIT, określana jest na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie towarami, prawami lub usługami tego samego rodzaju i gatunku. W przypadku darowizny stanowiącej dostawę opodatkowaną VAT, cena rynkowa obejmuje cenę sprzedaży netto towarów, powiększoną o należny podatek VAT. KIS podkreśliła, że cena sprzedaży netto towarów, stosowana przez wnioskodawcę jest ceną rynkową. Organ podatkowy uzasadnił, że cena rynkowa jest stosowana wobec szerokiego kręgu nabywców i jest akceptowana przez klientów. Ponadto, organ przyjął że cena jest aktualna na dzień dokonania darowizny, a transakcje zawierane są z niepowiązanymi podmiotami, co wskazuje na jej rynkowy charakter.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 21 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.289.2023.1