Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że amortyzacja samochodów osobowych używanych wyłącznie do wynajmu może być zaliczana do pełnych kosztów podatkowych uzyskania przychodów, bez względu na ich wartość.

Odpisy amortyzacyjne od pojazdów a koszty uzyskania przychodów

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, której zakres obejmuje wynajem samochodów osobowych nieprzekraczających 3,5 tony, bez kierowcy (kod PKD 77.11.Z). W ramach powyższego rodzaju działalności zamierza nabyć pojazdy, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu nie więcej, niż 9 osób, łącznie z kierowcą, które stanowić będą samochody osobowe w rozumieniu art. 5a pkt 19a ustawy o PIT. Pojazdy będą wynajmowane na podstawie umów najmu krótko lub długoterminowych. Nabywane pojazdy będą ujmowane przez wnioskodawczynię w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i poddane amortyzacji. Pojazdy będą przeznaczone wyłącznie do odpłatnego wykorzystywania na podstawie umowy najmu. Wnioskodawczyni jest zdania, że w opisanym zdarzeniu przyszłym będzie uprawniona do zaliczenia do podatkowych kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nabywanych samochodów w pełnej wysokości bez względu na ich wartość na podstawie art. 23 ust. 5b ustawy o PIT.

Zainteresowana w celu weryfikacji prawidłowości swoich poglądów zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które przedstawiła, jest poprawne.

Możliwość zaliczenia amortyzacji w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów

KIS zgodziła się ze stanowiskiem wnioskodawczyni. W swojej interpretacji organ podatkowy odwołał się do art. 23 ust. 5b oraz art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, które odnoszą się do zagadnienia podatkowego związanego z używaniem w działalności gospodarczej samochodu osobowego. Dyrektor KIS uznał, że pojazdy będą używane wyłącznie w celu działalności gospodarczej polegającej na odpłatnym wynajmie, co spełnia warunki do wyłączenia limitu kosztów uzyskania przychodów na mocy wspomnianego przepisu.

KIS zaznaczyła, że wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne od nabywanych samochodów w pełnej wysokości. Przepis art. 23 ust. 5b ww. ustawy pozwala na pełne zaliczenie tych kosztów, jeżeli pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, a w tym przypadku do wynajmu. Organ podatkowy przyjął, że opisana sytuacja spełnia te warunki, ponieważ pojazdy będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do wynajmu na podstawie umów krótko lub długoterminowych.

Z uwagi na powyższe, organ podatkowy potwierdził, że odpisy amortyzacyjne od nabywanych samochodów mogą zostać ujęte w pełnych kosztach podatkowych bez względu na ich wartość. Jest to korzystne rozstrzygnięcie dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wynajmu samochodów, ponieważ pozwala na pełne uwzględnienie kosztów związanych z zakupem i eksploatacją pojazdów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.460.2023.1.AD