Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że nadwyżka wartości wniesionego wkładu niepieniężnego, przekazywana na kapitał zapasowy spółki zgodnie z przepisami ustawy kodeks spółek handlowych, nie stanowi przychodu podatkowego spółki.

Nadwyżka wartości wniesionego wkładu, a przychód podatkowy

Wnioskodawcą jest spółka, która ma jedynego wspólnika. Wspólnik planuje przekazać całe swoje przedsiębiorstwo na rzecz wnioskodawcy. Proces ma się odbyć poprzez wniesienie przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego w zamian za objęcie nowych udziałów w spółce. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zostanie zastosowane tzw. agio, co oznacza, że wartość przedsiębiorstwa wnoszonego jako wkład niepieniężny będzie wyższa od wartości nominalnej nowo objętych udziałów. Nadwyżka wartości, zgodnie z postanowieniem art. 154 § 3 ustawy kodeks spółek handlowych, zostanie przekazana na fundusz zapasowy wnioskodawcy.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy nadwyżka wartości wniesionego wkładu niepieniężnego, która zostanie przekazana na fundusz zapasowy spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, będzie traktowana jako przychód podatkowy dla spółki w wysokości nadwyżki? Wnioskodawca twierdzi, że nadwyżka wartości wniesionego wkładu niepieniężnego nad wartością nominalną objętych udziałów, która zostaje przekazana na fundusz zapasowy spółki, nie stanowi dla spółki przychodu podatkowego.

KIS: nadwyżka wkładu niepieniężnego do kapitału zapasowego nie jest przychodem spółki

Według KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. Organ uznał, że nadwyżka wartości wniesionego wkładu niepieniężnego, przekazywana na kapitał zapasowy spółki, jest wyłączona z opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. KIS wskazała, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych enumeratywnie wyliczają przykładowe rodzaje przychodów, które stanowią podstawę opodatkowania. Jednym z tych przepisów jest art. 12 ust. 4 pkt 11, który mówi o wyłączeniu z opodatkowania kwot i wartości nadwyżki ponad wartość nominalną udziałów (akcji), przekazywanych na kapitał zapasowy. Organ podatkowy podkreślił, że przepis ten wyraźnie uwzględnia zarówno agio pieniężne, jak i agio aportowe.

KIS stwierdziła że nadwyżka wartości wniesionego wkładu niepieniężnego, która zostanie przekazana na fundusz zapasowy spółki zgodnie z przepisami ustawy kodeks spółek handlowych, nie będzie stanowiła przychodu podatkowego dla spółki. Organ podatkowy podkreślił, że takie przysporzenie majątkowe, które ma charakter trwały i polega na zwiększeniu kapitału zapasowego spółki, nie podlega opodatkowaniu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.766.2022.1.AW