Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że osoby pracujące poza terytorium lądowym państw, takie jak pracownicy farm wiatrowych na morzu, mają prawo skorzystać z ulgi abolicyjnej bez ograniczenia kwotowego 1360 zł.

Praca na morzu a ulga abolicyjna

Osoba fizyczna, podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, złożyła wniosek do organu podatkowego w celu uzyskania interpretacji podatkowej. We wniosku opisała, że pracuje w Holandii na podstawie kontraktu, świadcząc usługi serwisu turbin wiatrowych na morzu. Praca odbywa się na farmach wiatrowych poza terytorium lądowym państw.

Pytanie skierowane do organu podatkowego dotyczyło prawa do zastosowania ulgi abolicyjnej na podstawie art. 27g pkt 5 ustawy o podatku dochodowym, bez ograniczenia kwotowego w wysokości 1360 zł. Podatnik uważał, że zgodnie z przepisami ma prawo do zastosowania ulgi bez wskazanego ograniczenia.

KIS potwierdza stanowisko podatnika

Stanowisko wnioskodawcy zostało uznane za prawidłowe. W uzasadnieniu interpretacji podatkowej KIS stwierdziła, że osoba podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, uzyskująca dochody za granicą, gdzie praca odbywa się poza terytorium lądowym państw, może skorzystać z ulgi abolicyjnej w pełnym wymiarze.

Wskazano również, że poza terytorium lądowe państw wchodzą także inne obszary, jak wnętrze ziemi pod terytorium lądowym, morskie wody wewnętrzne i morze terytorialne oraz przestrzeń powietrzna nad nimi. Osoby pracujące na morzu, takie jak marynarze, stewardesy, piloci, czy pracownicy farm wiatrowych, mogą więc skorzystać z ulgi abolicyjnej bez limitu kwotowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 8 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.381.2023.2.ENB