Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że wydatki spółki związane z użytkowaniem samochodów osobowych przez pracowników do celów mieszanych nie stanowią ukrytych zysków, ale można je opodatkować jako wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą w wysokości 50%.

Wydatki na samochody, a wydatki niezwiązane z działalnością

Spółka przystąpiła do opodatkowania CIT estońskim od 1 stycznia 2022 r. W ramach swojej działalności ponosi koszty, które przy opodatkowaniu CIT klasycznym nie są uznawane za koszty uzyskania przychodów. Spółka nadal ponosi miesięczne koszty związane z wpłatą na PFRON, składkami członkowskimi do izby oraz kosztami związanymi z użytkowaniem pojazdów osobowych do celów mieszanych. Samochody osobowe są użytkowane przez pracowników spółki, a nie przez udziałowców. Spółka nie prowadzi dla tych pojazdów ewidencji przebiegu ani nie zgłosiła ich do urzędu skarbowego na VAT-26.

W związku z tym, spółka zwróciła się z zapytaniem do KIS w sprawie zakwalifikowania tych kosztów. Spółka wskazała, że składki członkowskie do izby oraz wydatki na PFRON mają związek z prowadzoną działalnością, dlatego powinny być uznane za koszty uzyskania przychodu. Spółka zapytała również, czy samochody osobowe użytkowane przez pracowników powinny być uznane za ukryte zyski czy koszty niezwiązane z działalnością.

KIS: wydatki na samochody pracowników nie stanowią ukrytych zysków

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę jest nieprawidłowe. Organ podatkowy uznał, że wydatki spółki związane z użytkowaniem samochodów osobowych przez pracowników do celów mieszanych nie stanowią ukrytych zysków, ale można je opodatkować jako wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą w wysokości 50%. W przypadku ukrytych zysków, zgodnie z art. 28m ust. 3 ustawy CIT, chodzi o świadczenia pieniężne lub inne świadczenia, których beneficjentem jest udziałowiec, akcjonariusz lub wspólnik, lub podmiot powiązany z podatnikiem lub udziałowcami lub akcjonariuszami.

Natomiast dochody z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy CIT, obejmują wydatki, które nie są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów ani w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Organ podatkowy wskazał, że wydatki spółki związane z użytkowaniem samochodów osobowych przez pracowników (którzy nie są udziałowcami) do celów mieszanych nie spełniają definicji ukrytych zysków, ponieważ nie są one świadczeniami, których beneficjentem jest udziałowiec, akcjonariusz lub wspólnik.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 20 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.628.2022.1.AK