Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że wnioskodawca może korzystać z preferencyjnych zasad opodatkowania zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania (5% podatek), a płatności za najem samochodów ciężarowych nie wliczają się w limit 2.000.000 zł.

Przekroczenie określonej kwoty, a kwestia opodatkowania

Wnioskodawcą jest polska spółka, która wynajmuje samochody ciężarowe od duńskiej spółka. Duńska spółka jest jedynym udziałowcem polskiej spółki. Spółka duńska otrzymała samochody ciężarowe w ramach umów leasingu.. Wartość płatności za wynajem samochodów przekroczyła kwotę 2.000.000 zł. Spółka polska posiada certyfikat rezydencji spółki duńskiej i przeprowadza weryfikację możliwości pobrania podatku u źródła. Wnioskodawca skierował dwa pytania do KIS: czy wypłacając należności za najem samochodów ciężarowych spółce duńskiej przekraczające kwotę 2.000.000 zł może pobierać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 5% oraz czy płatności dokonywane przez wnioskodawcę na rzecz spółki duńskiej za najem samochodów ciężarowych powinny być uwzględniane dla potrzeb kalkulacji limitu 2.000.000 zł.

Podatnik jest zdania, że płatności za wynajem samochodów ciężarowych powinny być uznawane jako przychody spółki duńskiej z tytułu "użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego.

KIS: spółka uprawniona do 5% podatku i wyłączenia z limitu 2.000.000 zł

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że wnioskodawca jest uprawniony do stosowania preferencyjnych zasad opodatkowania wynikających z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Oznacza to, że wnioskodawca może pobierać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 5%, bez konieczności stosowania mechanizmu pay and refund. Ponadto, organ podatkowy stwierdził, że płatności dokonywane przez wnioskodawcę na rzecz spółki duńskiej za najem samochodów ciężarowych nie powinny być uwzględniane dla potrzeb kalkulacji limitu 2.000.000 zł, o którym mowa w art. 26 ust. 1 i 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Organ podatkowy uznał, że wyłączenie z mechanizmu pay and refund, wynikające z rozporządzenia, jest trwałe i nie ma terminu ważności. Oznacza to, że płatności za najem samochodów ciężarowych nie są wliczane do limitu 2.000.000 zł.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.651.2022.1.EJ