Dyrektor KIS potwierdził, że wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej na najem prywatny będzie neutralne podatkowo w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) i w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku VAT.

Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej na najem prywatny

Wnioskodawca jest właścicielem dwóch budynków handlowo-usługowych. Budynki były i będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Dodatkowo, obecnie są wynajmowane. Wnioskodawca planuje wycofać te nieruchomości z działalności gospodarczej i kontynuować wynajem jako podmiot prywatny. Zamierza nadal być czynnym podatnikiem VAT w odniesieniu do wynajmu.

Wnioskodawca zapytał, czy wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej na najem prywatny będzie miało wpływ na podatek VAT i czy będzie musiał dokonać korekty podatku VAT.

Neutralne podatkowo

Dyrektor KIS stwierdził, że wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej na najem prywatny nie będzie miało wpływu na podatek VAT i podatnik nie będzie miał obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego, w odniesieniu do nieruchomości mających być przedmiotem planowanego najmu.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku skorzystania z prawa do odliczenia, podatnik musi mieć związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W przypadku wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej i przekazania jej do majątku prywatnego, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednakże, jeśli nadal będzie wykorzystywana do czynności opodatkowanych, takich jak usługa najmu, Wnioskodawca nadal będzie mógł być czynnym podatnikiem VAT i nie będzie musiał dokonywać korekty podatku VAT.

"W świetle powyższych okoliczności, wycofanie z działalności gospodarczej nieruchomości, w odniesieniu do których przysługiwało Panu prawo do odliczenia podatku VAT, nie skutkuje koniecznością naliczenia podatku należnego od wycofanego majątku jak również nie musi Pan korygować odliczonego wcześniej podatku VAT, w sytuacji gdy ten najem będzie nadal czynnością opodatkowaną podatkiem VAT." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wnioskodawca, który planuje wycofać nieruchomości z działalności gospodarczej i kontynuować wynajem jako podmiot prywatny, będzie nadal mógł być czynnym podatnikiem VAT, jeśli nieruchomości będą nadal wykorzystywane do czynności opodatkowanych, takich jak usługa najmu.

To stanowisko może mieć znaczenie dla Wnioskodawcy, który będzie nadal mógł korzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.540.2022.4.OS