Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że sprzedaż lokalu handlowego przez wnioskodawczynię od czerwca 2024 roku nie będzie opodatkowana, ponieważ minęło wystarczająco dużo czasu od zakończenia jej działalności gospodarczej, a sprzedaż nie jest częścią prowadzenia działalności.

Sprzedaż sklepu a zwolnienie z PIT

Wnioskodawczyni prowadziła działalność gospodarczą w zakresie handlu i posiadała numer NIP do dnia 29 maja 2018 roku. Działalność była prowadzona we własnym lokalu, który był ujęty w ewidencji środków trwałych i podlegał amortyzacji. W planach wnioskodawczyni była sprzedaż sklepu, rozpoczynając od czerwca 2024 roku. Warto zaznaczyć, że działalność gospodarcza została zlikwidowana przez wnioskodawczynię 29 maja 2018 roku, gdy przeszła ona na emeryturę. Kobieta zadała pytanie KIS czy sprzedaż sklepu będzie zwolniona z zapłaty PIT. Podatniczka uważa, że nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku.

KIS: zbycie sklepu po zakończeniu działalności nie podlega PIT

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawczynię było prawidłowe. Organ podatkowy podkreślił, że przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej stanowią przychód z działalności. KIS uznała, że istnieje wyjątek, który mówi, że jeśli składnik majątku został zlikwidowany w związku z likwidacją działalności gospodarczej i od momentu likwidacji minęło sześć lat, a zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, to przychód ze zbycia nie podlega opodatkowaniu.

Organ podatkowy stwierdził, że w przypadku wnioskodawczyni, która prowadziła działalność handlową i zakończyła ją w maju 2018 roku, planując tym samym sprzedać lokal handlowy od czerwca 2024 roku nie powstanie obowiązek podatkowy od dokonanej transakcji. KIS podkreśliła, że minęło sześć lat od daty likwidacji działalności gospodarczej, a zbycie nie jest częścią prowadzenia działalności gospodarczej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 21 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.586.2023.1.MM