Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że przychody ze świadczenia usług pośrednictwa komercyjnego i wyceny kwalifikują się do opodatkowania 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Sprzedaż tekstyliów i odzieży a ryczał

Wnioskodawca prowadził jednoosobową działalność gospodarczą związaną z pośrednictwem w sprzedaży towarów tekstylnych oraz odzieżowych. Podatnik odwiedzał potencjalnych nabywców i prezentował oferty swoich kontrahentów z Włoch i Bułgarii. Jeżeli nabywca zdecydował się na współpracę, składał zamówienie za pośrednictwem wnioskodawcy, który sprawował nadzór nad realizacją zamówienia i płatnościami. W zamian za te usługi, podatnik otrzymywał prowizję od swoich kontrahentów. Wnioskodawca zapytał KIS, czy może rozliczać swoje przychody w ramach podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%. Wnioskodawca uważał, że jego przychody z działalności powinny być rozliczane jako podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych w stawce 8,5%

KIS: usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny podlegają podlegają 8,5% stawce ryczałtu

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że przychody uzyskiwane przez wnioskodawcę mogą być opodatkowane stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%. KIS wyjaśniła, że zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stawka ryczałtu wynosi 8,5% dla przychodów z działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%.

W przypadku wnioskodawcy, który świadczy usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń, klasyfikacja PKWiU wskazuje, że jego działalność należy do kategorii usług pośrednictwa komercyjnego i wyceny. Ponadto, organ podatkowy podkreślił, że wnioskodawca nie spełnia żadnych przesłanek wyłączających go od zastosowania opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o których mowa w art. 8 ustawy, co skutkuje możliwością opodatkowania według stawki ryczałtu w wysokości 8,5%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 8 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.623.2022.1.DB