Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) przychód podatkowy związany z voucherem i kartą podarunkową powstaje w momencie ich wykorzystania przez klienta na zakup usługi.

Sprzedaż voucherów i pakietów masaży, a obowiązek podatkowy

Wnioskodawcą jest przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług masażu balijskiego, usług kosmetycznych oraz sprzedaży kosmetyków i ziół. Wnioskodawca funkcjonuje jako franczyzobiorca w sieci salonów, które są odrębnymi działalnościami. W celu zwiększenia atrakcyjności oferty sprzedaży, podatnik prowadzi sprzedaż voucherów na usługi oferowane w salonie. Vouchery mają indywidualny numer i termin ważności. Wnioskodawca wystawia faktury VAT w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych. W przypadku pakietów masaży, klient płaci z góry za 6 masaży, a w ramach promocji otrzymuje rabat, który jest zbliżony do wartości jednego masażu. Wnioskodawca opodatkowuje sprzedaż voucherów oraz pakietów masaży w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w momencie ich sprzedaży, tj. w dacie emisji lub rejestracji na kasie fiskalnej.

Podatnik zadał pytanie KIS czy prawidłowo ustala obowiązek podatkowy od sprzedanych voucherów oraz pakietów masaży w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. w dacie emisji lub sprzedaży na kasie fiskalnej. W ocenie wnioskodawcy, opodatkowanie podatkiem następuje w dacie rejestracji zdarzenia sprzedaży voucherów i pakietów masaży na kasie rejestrującej, tj. w momencie ich sprzedaży.

KIS: przychód z voucherów i pakietów masaży powstaje przy ich wykorzystaniu przez klienta

Według KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe.Organ podatkowy wyjaśnił, że przychód podatkowy powstaje w momencie wydania vouchera lub sprzedaży pakietu masaży na kasie rejestrującej. Przy czym, w przypadku wyboru tej opcji, podatnik musi stosować ją przez cały rok podatkowy i poinformować o tym wyborze w zeznaniu podatkowym. KIS wyjaśniła, że przychodem podatkowym są wyłącznie wartości, które definitywnie zwiększają aktywa podatnika. Organ zauważył, że przychody podatkowe muszą mieć charakter definitywny, co oznacza, że powinny być związane z powstaniem wierzytelności.

Organ podatkowy odniósł się do art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który określa datę powstania przychodu. Wskazuje, że zwykle przychód podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury lub uregulowania należności, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków.KIS podkreśliła, że voucher, bon lub karta podarunkowa nie stanowi przychodu podatkowego w momencie ich sprzedaży, ale dopiero wtedy, gdy klient zrealizuje voucher, używając go do zakupu usługi. Jeśli klient nie wykorzysta vouchera w określonym terminie, przychód podatkowy zostanie uznany za powstały w momencie upływu tego terminu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.776.2022.3.AG