Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących realizacji zadania promocji gminy, ponieważ efekty tego zadania nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych ani opodatkowanych.

Promocja gminy a odliczenie VAT

Wnioskodawca, jest gminą będącą czynnym podatnikiem VAT, która planuje podjąć realizację zadania związanego z promocją gminy. Efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych, czynności opodatkowanych podatkiem VAT, nie będą również podlegały sprzedaży, odsprzedaży ani żadnym działaniom komercyjnym. Faktury dotyczące wydatków związanych z realizacją tego zadania będą wystawiane na gminę.

Gmina chciał się dowiedzieć czy przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT z tych faktur.

Stanowisko KIS

Zgodnie z interpretacją organu podatkowego, gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur otrzymanych w ramach realizacji zadania promocji gminy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

KIS wyjaśniła, że w sytuacji gdy efekty realizacji planowanego przez gminę zadania nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych ani do czynności opodatkowanych, a także nie będą podlegać sprzedaży ani żadnym działaniom komercyjnym, nie zostaną spełnione warunki uprawniające do odliczenia podatku VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-2.4012.423.2023.1.AP