Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że stanowisko wnioskodawcy w zakresie klasyfikacji hali magazynowej jako środka trwałego oraz stosowania 10% stawki amortyzacyjnej jest prawidłowe.

Demontaż części hali magazynowej a stawka amortyzacyjna

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i buduje obiekt magazynowy. Budowa jest w trakcie realizacji i odbywa się zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą prawo budowlane. Zakres inwestycji obejmuje dwie części: pierwszą, trwale związaną z gruntem, zawierającą fundamenty i posadzkę przemysłową, oraz drugą, nietrwale związaną z gruntem, składającą się z konstrukcji nośnej stalowej, płyt warstwowych, instalacji prądowych i oświetleniowych. Konstrukcja stalowa jest złożona z ramek stalowych dwuteowych, a elementy są ze sobą łączone za pomocą śrub. Cała konstrukcja może być demontowana i przenoszona w inne miejsce lub odsprzedawana. Działalność gospodarcza wnioskodawcy jest opodatkowana podatkiem liniowym.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy jest uprawniony do zastosowania 10% stawki amortyzacyjnej przy określaniu odpisów amortyzacyjnych dla hali magazynowej, która nie jest na stałe związana z gruntem. Podatnik jest zdania, że może zastosować 10% stawkę amortyzacyjną.

KIS określiła warunki zastosowania preferencyjnej stawki amortyzacyjnej

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. Zgodnie z zasadą ogólną z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOPF), koszty uzyskania przychodów to wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia źródła przychodów. Takie wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, o ile są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i wpływają na wielkość osiągniętego przychodu. Wydatek, aby być uznany za koszt uzyskania przychodu, musi spełniać trzy kryteria: musi pozostawać w związku przyczynowym z przychodem, nie może być wymieniony jako nieuznawany za koszt, oraz musi być udokumentowany. Środki trwałe muszą spełniać kryteria, takie jak być własnością podatnika, być kompletne i zdatne do użytku, mieć przewidywany okres używania dłuższy niż rok i być wykorzystywane na potrzeby działalności lub wynajmowane.

Organ wskazał, że wnioskodawca prawidłowo klasyfikuje halę magazynową jako środek trwały i przyporządkowuje ją do grupy 8 klasyfikacji środków trwałych. Ponadto, KIS zaznaczyła, że wszystkie poniesione wydatki są właściwie udokumentowane przez podatnika. KIS podkreśliła, że wnioskodawca stosuje 10% stawkę amortyzacyjną, co jest zgodne z wykazem stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych zakwalifikowanych do grupy 8.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDWP.4011.49.2022.2.AS1