Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) usługi montażu stoisk targowych, mogą korzystać z 5,5% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z uwagi na specjalistyczny charakter działalności budowlanej.

Budowa stoisk targowych a ryczałt

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność budowlaną, która obejmuje tworzenie i montaż stoisk targowych na targach, zarówno w kraju, jak i za granicą. W ramach tych usług, wnioskodawca zajmuje się zakładaniem stoisk przy użyciu materiałów dostarczonych przez klientów. Obejmuje to przymocowywanie płyt gipsowych lub drewnianych do metalowych konstrukcji, układanie posadzki, tapetowanie ścian oraz montaż oświetlenia. Po zakończeniu targów, stoiska są demontowane, jednak często konstrukcje nie nadają się do ponownego wykorzystania. Wnioskodawca realizuje usługi na potrzeby klientów, którzy uczestniczą w targach i potrzebują profesjonalnych i tymczasowych stoisk do prezentacji swoich produktów lub usług.

Podatnik zadał pytanie KIS jaką stawkę ryczałtu powinien stosować do opodatkowania swoich usług? W ocenie wnioskodawcy, świadczone usługi można zaklasyfikować jako usługi budowlane i opodatkować je stawką ryczałtu w wysokości 5,5%.

KIS: działalność montażu stoisk targowych objęta 5,5% stawką ryczałtu

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę jest prawidłowe. Organ podatkowy w swoim stanowisku wyjaśnił, że wnioskodawca, który świadczy usługi związane z montażem stoisk targowych, kwalifikuje się do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. KIS podkreśliła, że opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest możliwe w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, w której przychody pochodzą z działalności wymienionej w odpowiednich sekcjach i działach PKWiU. Organ podatkowy stwierdził, że możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od spełnienia określonych przesłanek, takich jak nieprzekraczanie określonej kwoty przychodów w roku poprzedzającym rok podatkowy.

Organ podatkowy uznał, że działalność została sklasyfikowana jako "roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych'' oraz "roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych". KIS uznała, że symbole PKWiU wskazują, że działalność jest związana ze specjalistycznymi robociznami budowlanymi. Organ zaznaczył, że zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, istnieje stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosząca 5,5% dla przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. W opinii organu podatkowego w odniesieniu do wnioskodawcy, jego działalność budowlana podlega określonej stawce zawartej w przepisach.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 listopada 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.669.2022.1.KP