Dyrektor KIS potwierdził, że zawarcie umowy cesji nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ponieważ podlega już opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Cesja praw i obowiązków z umów przedwstępnych

Cesjonariusz, będący czynnym podatnikiem VAT, zamierza nabyć 9 działek gruntu w celu zbudowania inwestycji magazynowo-produkcyjnej. Obecni właściciele działek to osoby fizyczne, które zawarły umowy przedwstępne sprzedaży z cedentem. Cesjonariusz planuje nabyć prawa do tych działek poprzez cesję praw i obowiązków z umów przedwstępnych.

W związku z tym, podatnik chciał dowiedzieć się, czy transakcja cesji, jako opodatkowana podatkiem od towarów i usług, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Brak podatku od czynności cywilnoprawnych

Dyrektor KIS potwierdził, że transakcja cesji nie będzie podlegała PCC, ponieważ jest już opodatkowana VAT. Ponieważ cesja praw i obowiązków jest świadczeniem usługi opodatkowanym VAT, nie powinna być dodatkowo obciążona PCC.

"Z uwagi zatem na fakt, że opisane we wniosku zawarcie umowy cesji praw i obowiązków wynikających z zawartych przedwstępnych umów sprzedaży będzie podlegała uregulowaniom ustawy o podatku od towarów i usług – co wynika z ww. interpretacji – to czynność ta będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że umowa cesji praw i obowiązków, wynikających z umów przedwstępnych sprzedaży działek, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jest to istotne dla pytającego, który będzie mógł dokonać cesji bez konieczności płacenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 27 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.228.2023.5.JKU