Dyrektor KIS w swojej interpretacji wyjaśnił, że błędny tytuł przelewu oraz pośrednictwo trzeciej osoby w transakcji darowizny, nie wpływają na prawo do zwolnienia podatkowego, pod warunkiem udokumentowania przepływu środków między darczyńcą a obdarowanym.

Umowa darowizny środków pieniężnych z babcią

Wnioskodawczyni zawarła umowę darowizny środków pieniężnych z babcią. Matka wnioskodawczyni, pełniąc rolę pośrednika w transakcji ze względu na wiek babci, przelała określoną kwotę na rachunek wnioskodawczyni. Tytuł przelewu błędnie został oznaczony jako "spadek". Mimo tego, wnioskodawczyni złożyła deklarację podatkową SD-Z2, wskazując babcię jako darczyńcę.

Wnioskodawczyni chciała się dowiedzieć, czy prawidłowo wskazała babcię jako darczyńcę i czy ma prawo do zwolnienia podatkowego od darowizny pomimo błędu w tytule przelewu oraz udziału matki w transakcji.

Wnioskodawczyni argumentowała, że babcia była faktycznym darczyńcą, a matka działała tylko jako pośrednik techniczny, nie będąc w żadnym momencie właścicielem przekazanych środków. Zdaniem wnioskodawczyni, sposób przekazania środków nie wpływał na status darowizny, ponieważ umowa została zawarta i zrealizowana, a środki pochodziły z majątku babci.

Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia

Dyrektor KIS przyznał rację wnioskodawczyni. Zgodnie z jego interpretacją, postępowanie wnioskodawczyni w zakresie dokumentowania darowizny było prawidłowe, mimo błędnie oznaczonego tytułu przelewu i pośrednictwa matki w transakcji. Organ odwołał się do obowiązujących przepisów prawnych, podkreślając, że matka wnioskodawczyni nie nabyła środków na własność i nie stała się darczyńcą, lecz jedynie pośredniczyła w transakcji.

"Wskazała Pani, że otrzymała Pani darowiznę od babci w kwocie (...) zł, a zatem prawidłowo wykazała Pani w zgłoszeniu SD-Z2 nabycie darowizny. Wystarczającym jest również wskazany przez Panią sposób udokumentowania darowizny - umowa darowizny między Panią i babcią jak również potwierdzenia przelewu z konta Pani babci na konto Pani matki oraz z konta Pani matki na Pani konto są wystarczające do udokumentowania przekazania środków pieniężnych między Pani babcią jako darczyńcą a Panią jako obdarowaną. Na możliwość skorzystania ze zwolnienia nie wpływa także błędny tytuł przelewu w sytuacji, w której jest Pani w stanie wykazać przepływ środków między stronami umowy darowizny.

Pani postępowanie w zakresie wykazania darowizny na druku SD-Z2 oraz jej udokumentowanie było prawidłowe." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wnioskodawczyni, dzięki tej interpretacji, otrzymała potwierdzenie, że postąpiła prawidłowo, co pozwala jej na korzystanie ze zwolnienia podatkowego. Mimo błędnego tytułu przelewu i udziału matki w transakcji, zwolnienie w podatku od spadków i darowizn przysługuje.

Źródło: Otrzymanie darowizny od babci za pośrednictwem matki, która przelała całość środków na swoje konto, a następnie w wykonaniu darowizny między babcią a ... - Interpretacja - 0111-KDIB2-3.4015.127.2023.3.MD